Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latviešu tautas pasaka. Patiesi apgalvojumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot atrast teksta nepieciešamo informāciju.
2. Latviešu tautas pasaka. Jautājumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot sasaistīt tekstu ar jautājumu par tekstu.
3. Informācija tekstā. Latvijas upes 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot noteikt ekstam atbilstoša apgalvojumu.
4. Teksta virsraksts 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot saskaņot tekstu ar virsrakstu.
5. Teikas (Teikumi) 3. izziņas līmenis augsta 2p. Izprot lasīto tekstu. Atrod un pareizi noraksta atbilstošo teikumu.
6. Latviešu tautas teikas 2. izziņas līmenis vidēja 8p. Lasa teikas! Secīgi sanumurē dotos teikumus, atbilstoši teikas saturam
7. 3. uzdevums. Lasīšana. Apgalvojumi par tēliem 1. izziņas līmenis zema 6p. Rūpīgi izlasa tekstu un atbilstoši tekstam izvēlas pareizo teikuma turpinājumu.
8. 2.1. uzdevums. Teksta izpratne. Rindkopu atšķiršana 1. izziņas līmenis vidēja 7p. Lasa ar izpratni un atšķir rindkopas, pareizi atzīmē uzdevumā prasīto.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lasīšanas uzdevumi 00:40:00 vidēja 30p.