ONLINE VIDEO KURSS
"LATVIEŠU VALODA 3. KLASEI"

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latviešu tautas pasaka. Patiesi apgalvojumi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot atrast teksta nepieciešamo informāciju.
2. Latviešu tautas pasaka. Jautājumi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot sasaistīt tekstu ar jautājumu par tekstu.
3. Informācija tekstā. Latvijas upes 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot noteikt ekstam atbilstoša apgalvojumu.
4. Teksta virsraksts 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot saskaņot tekstu ar virsrakstu.
5. Teikas (Teikumi) 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Izprot lasīto tekstu. Atrod un pareizi noraksta atbilstošo teikumu.
6. Latviešu tautas teikas 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Lasa teikas! Secīgi sanumurē dotos teikumus, atbilstoši teikas saturam
7. 3. uzdevums. Lasīšana. Apgalvojumi par tēliem 1. izziņas līmenis zema 6 p. Rūpīgi izlasa tekstu un atbilstoši tekstam izvēlas pareizo teikuma turpinājumu.
8. 2.1. uzdevums. Teksta izpratne. Rindkopu atšķiršana 1. izziņas līmenis vidēja 7 p. Lasa ar izpratni un atšķir rindkopas, pareizi atzīmē uzdevumā prasīto.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lasīšanas uzdevumi 00:40:00 vidēja 30 p.