Uzdevumi

1. 1. uzdevums. Klausīšanās

Grūtības pakāpe: vidēja

16
2. 2.1. uzdevums. Teksta izpratne. Rindkopu atšķiršana

Grūtības pakāpe: vidēja

7
3. 2.2. uzdevums. Teksta izpratne. Apgalvojuma pareizības noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. 3. uzdevums. Lietvārdu pazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. 4. uzdevums. Īpašības vārdu pazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. 5. uzdevums. Darbības vārdu pazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. 6. uzdevums. Vārdšķiru noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. 7.uzdevums. Tekstveides uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Diagnosticējošais darbs 2020.gadā

Grūtības pakāpe: vidēja

36

Materiāli skolotājiem