Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. uzdevums. Klausīšanās 2. izziņas līmenis vidēja 16p. Saklausa informāciju un pareizi atzīmē apgalvojumu atbilstoši dzirdētajam.
2. 2.1. uzdevums. Teksta izpratne. Rindkopu atšķiršana 1. izziņas līmenis vidēja 7p. Lasa ar izpratni un atšķir rindkopas, pareizi atzīmē uzdevumā prasīto.
3. 2.2. uzdevums. Teksta izpratne. Apgalvojuma pareizības noteikšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Lasa tekstu, izvērtē tajā ietverto informāciju un novērtē doto apgalvojumu atbilstoši lasītajam.
4. 3. uzdevums. Lietvārdu pazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Saskata lietvārdus, atšķir tos no citām vārdšķirām un pareizi izraksta, ievērojot teikumā lietoto vārdformu.
5. 4. uzdevums. Īpašības vārdu pazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Saskata īpašības vārdus, atšķir tos no citām vārdšķirām un pareizi izraksta, ievērojot teikumā lietoto vārdformu.
6. 5. uzdevums. Darbības vārdu pazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Saskata darbības vārdus, kas veic izteicēja funkciju, un pareizi izraksta, ievērojot teikumā lietoto vārdformu.
7. 6. uzdevums. Vārdšķiru noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Saskata teikumā lietvārdus, īpašības vārdus un darbības vārdus un tos pareizi izraksta.
8. 7.uzdevums. Tekstveides uzdevums 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Rindkopas satura izpratne un atbilstības plānam noteikšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Diagnosticējošais darbs 2020.gadā 00:50:00 vidēja 36p. Diagnosticējošais darbs 3. klasei: lasīšana, klausīšanās, valodas sistēmas izpratne.