Grūtības pakāpe:
00:50:00

Visi uzdevumi:

36p.
1. 1. uzdevums. Klausīšanās 16p.
2. 2.1. uzdevums. Teksta izpratne. Rindkopu atšķiršana 7p.
3. 2.2. uzdevums. Teksta izpratne. Apgalvojuma pareizības noteikšana 1p.
4. 3. uzdevums. Lietvārdu pazīšana 3p.
5. 4. uzdevums. Īpašības vārdu pazīšana 3p.
6. 5. uzdevums. Darbības vārdu pazīšana 3p.
7. 6. uzdevums. Vārdšķiru noteikšana 3p.