Uzdevumi

1. Lasīšana un valodas sistēma. 1. uzdevums. Sinonīmu, antonīmu un salikteņu atrašana tekstā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Lasīšana un valodas sistēma. 2. uzdevums. Vārdu savienojumu nozīmes noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Lasīšana un valodas sistēma. 3. uzdevums. Vārdu pārnestās nozīmes izpratne

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Lasīšana un valodas sistēma. 4. un 5. uzdevums. Informācijas atrašana tekstā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Lasīšana un valodas sistēma. 6. uzdevums. Informācijas atrašana tekstā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Lasīšana un valodas sistēma. 7. uzdevums. Teikuma uzbūves noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Lasīšana un valodas sistēma. 8. uzdevums. Pieturzīmes saliktā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Lasīšana un valodas sistēma. 9. uzdevums. Pieturzīmju lietojuma novērtējums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Lasīšana un valodas sistēma. 10. uzdevums. Saraksta veidošana atbilstoši alfabētam

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Lasīšana un valodas sistēma. 11. uzdevums. Lielie sākumburti

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Lasīšana un valodas sistēma. 12.1. uzdevums. Informācijas nolasīšana no plāna

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Lasīšana un valodas sistēma. 12.2. uzdevums. Informācijas nolasīšana no plāna

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Klausīšanās. 1. uzdevums. Informācijas saklausīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Klausīšanās. 2. uzdevums. Informācijas saklausīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

9
15. Klausīšanās. 3. uzdevums. Informācijas saklausīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

6
16. Rakstīšana. 1. uzdevums. Domraksta veids

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Rakstīšana. 2. uzdevums. Domraksta fragmenta atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Rakstīšana. 3. uzdevums. Domraksta plāns

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Lasīšana un valodas sistēma (1.-7. uzd.)

Grūtības pakāpe: vidēja

8
2. Lasīšana un valodas sistēma (8.-12. uzd.)

Grūtības pakāpe: vidēja

11
3. Klausīšanās daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

17

Materiāli skolotājiem