Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Lasīšana un valodas sistēma. 1. uzdevums. Sinonīmu, antonīmu un salikteņu atrašana tekstā 3p.
2. Lasīšana un valodas sistēma. 2. uzdevums. Vārdu savienojumu nozīmes noteikšana 1p.
3. Lasīšana un valodas sistēma. 3. uzdevums. Vārdu pārnestās nozīmes izpratne 1p.
4. Lasīšana un valodas sistēma. 4. un 5. uzdevums. Informācijas atrašana tekstā 1p.
5. Lasīšana un valodas sistēma. 6. uzdevums. Informācijas atrašana tekstā 1p.
6. Lasīšana un valodas sistēma. 7. uzdevums. Teikuma uzbūves noteikšana 1p.