Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11p.
1. Lasīšana un valodas sistēma. 8. uzdevums. Pieturzīmes saliktā teikumā 1p.
2. Lasīšana un valodas sistēma. 9. uzdevums. Pieturzīmju lietojuma novērtējums 1p.
3. Lasīšana un valodas sistēma. 10. uzdevums. Saraksta veidošana atbilstoši alfabētam 4p.
4. Lasīšana un valodas sistēma. 11. uzdevums. Lielie sākumburti 1p.
5. Lasīšana un valodas sistēma. 12.1. uzdevums. Informācijas nolasīšana no plāna 2p.
6. Lasīšana un valodas sistēma. 12.2. uzdevums. Informācijas nolasīšana no plāna 2p.