Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lasīšana un valodas sistēma. 1. uzdevums. Sinonīmu, antonīmu un salikteņu atrašana tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Sinonīmu, antonīmu un salikteņu atrašana teksta fragmentā.
2. Lasīšana un valodas sistēma. 2. uzdevums. Vārdu savienojumu nozīmes noteikšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vārdu savienojumu nozīmes skaidrojuma izvēle.
3. Lasīšana un valodas sistēma. 3. uzdevums. Vārdu pārnestās nozīmes izpratne 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vārdu savienojumu pārnestās nozīmes skaidrojums atbilstoši to lietojumam tekstā.
4. Lasīšana un valodas sistēma. 4. un 5. uzdevums. Informācijas atrašana tekstā 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Teksta fragmentā minēto vērtību atrašana, to nozīmes grāmatās pamatojums.
5. Lasīšana un valodas sistēma. 6. uzdevums. Informācijas atrašana tekstā 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Detalizētas informācijas atrašana teksta fragmentā.
6. Lasīšana un valodas sistēma. 7. uzdevums. Teikuma uzbūves noteikšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Teikuma uzbūves noteikšana
7. Lasīšana un valodas sistēma. 8. uzdevums. Pieturzīmes saliktā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pieturzīmju likšana saliktā teikumā. Pēdiņu lietojums.
8. Lasīšana un valodas sistēma. 9. uzdevums. Pieturzīmju lietojuma novērtējums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pieturzīmju lietojuma novērtējums.
9. Lasīšana un valodas sistēma. 10. uzdevums. Saraksta veidošana atbilstoši alfabētam 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Alfabētiska saraksta izveide.
10. Lasīšana un valodas sistēma. 11. uzdevums. Lielie sākumburti 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lielo sākumburtu lietojuma pareizības novērtēšana.
11. Lasīšana un valodas sistēma. 12.1. uzdevums. Informācijas nolasīšana no plāna 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Informācijas nolasīšana no plāna un tajā izmantotajiem apzīmējumiem
12. Lasīšana un valodas sistēma. 12.2. uzdevums. Informācijas nolasīšana no plāna 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lasīšana un valodas sistēma. 12.2. uzdevums. Informācijas nolasīšana no plāna un dotajiem apzīmējumiem.
13. Klausīšanās. 1. uzdevums. Informācijas saklausīšana 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Detalizētas informācijas saklausīšana.
14. Klausīšanās. 2. uzdevums. Informācijas saklausīšana 1. izziņas līmenis vidēja 9 p. Detalizētas informācijas saklausīšana.
15. Klausīšanās. 3. uzdevums. Informācijas saklausīšana 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Detalizētas informācijas saklausīšana.
16. Rakstīšana. 1. uzdevums. Domraksta veids 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Domraksta veida noteikšana.
17. Rakstīšana. 2. uzdevums. Domraksta fragmenta atpazīšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Domraksta veida un tēmas noteikšana pēc domraksta fragmenta.
18. Rakstīšana. 3. uzdevums. Domraksta plāns 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Domraksta plāna novērtēšana atbilstoši dotajam domraksta veidam un tematam.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lasīšana un valodas sistēma (1.-7. uzd.) 00:00:00 vidēja 8 p. Diag. darbs latviešu valodā 6. kl. 2018. g. - Lasīšanas daļa 1
2. Lasīšana un valodas sistēma (8.-12. uzd.) 00:00:00 vidēja 11 p. Diag. darbs latviešu valodā 6. kl. 2018. g. - Lasīšanas daļa 2
3. Klausīšanās daļa 00:00:00 vidēja 17 p. Diag. darbs latviešu valodā 6. kl. 2018. g. - Klausīšanās daļa