Uzdevumi

1. Lasīšanas uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

9
2. Lasīšanas uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Teksta valodas funkcionālais stils

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Lietvārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

5
5. Lietvārdu skaitlis

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Teikuma uzbūves noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Teikumi ar saikli "un"

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Vienlīdzīgi teikuma locekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Pieturzīmes saliktā sakārtotā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Sakārtojuma saikļa "bet" lietojums teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Informācija afišā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Valodas funkcionālie stili

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Valodas funkcionālie stili

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Interpunkcijas uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Interpunkcijas uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

Materiāli skolotājiem