Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lasīšanas uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 9 p. Populārzinātniska teksta izpratne.
2. Lasīšanas uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Daiļliteratūras teksta izpratne.
3. Teksta valodas funkcionālais stils 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Teksta valodas funkcionālā stila noteikšana
4. Lietvārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Līdzskaņu mija un 2., 5., 6. deklinācijas lietvārdu pareizrakstība daudzskaitļa ģenitīva formā.
5. Lietvārdu skaitlis 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Daudzskaitlinieku un vienskaitlinieku noteikšana.
6. Teikuma uzbūves noteikšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Teikuma uzbūves noteikšana.
7. Teikumi ar saikli "un" 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saikļa "un" uzdevuma noteikšana teikumā. Teikuma uzbūves noteikšana.
8. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Vienlīdzīgu teikuma locekļu noteikšana teikumā.
9. Pieturzīmes saliktā sakārtotā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pieturzīmju likšana saliktā sakārtotā teikumā, kura daļas saista sakārtojuma saiklis "un".
10. Sakārtojuma saikļa "bet" lietojums teikumā 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saikļa "bet" uzdevuma noteikšana teikumā.
11. Informācija afišā 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apgalvojuma pareizības noteikšana atbilstoši afišā atrodamajai informācijai.
12. Valodas funkcionālie stili 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Teksta piederības noteikšana konkrētam valodas funkcionālajam stilam.
13. Valodas funkcionālie stili 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Valodas funkcionālajam stilam atbilstoša teksta noteikšana.
14. Interpunkcijas uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Komata lietojuma teikumā nepieciešamības pamatojums.
15. Interpunkcijas uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Komata lietojums dažādas uzbūves teikumos.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gatavošanās 2017. gada latviešu valodas diagnosticējošajam darbam 00:00:00 vidēja 29 p.