Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

29p.
1. Lasīšanas uzdevums 9p.
2. Lasīšanas uzdevums 4p.
3. Teksta valodas funkcionālais stils 1p.
4. Lietvārdu pareizrakstība 5p.
5. Lietvārdu skaitlis 1p.
6. Teikuma uzbūves noteikšana 1p.
7. Teikumi ar saikli "un" 1p.
8. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 3p.
9. Pieturzīmes saliktā sakārtotā teikumā 3p.
10. Sakārtojuma saikļa "bet" lietojums teikumā 1p.