Grūtības pakāpe:
1. Lasīšanas uzdevums 9 p.
2. Lasīšanas uzdevums 4 p.
3. Teksta valodas funkcionālais stils 1 p.
4. Lietvārdu pareizrakstība 5 p.
5. Lietvārdu skaitlis 1 p.
6. Teikuma uzbūves noteikšana 1 p.
7. Teikumi ar saikli "un" 1 p.
8. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 3 p.
9. Pieturzīmes saliktā sakārtotā teikumā 3 p.
10. Sakārtojuma saikļa "bet" lietojums teikumā 1 p.