Uzdevumi

1. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Lasīšana. II daļas 1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Lasīšana. II daļas 2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Lasīšana. II daļas 3. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Eksāmens Latviešu valodā 12. klasei, 2020. gads

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem