Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 1. uzdevums 2p.
2. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 2. uzdevums 2p.
3. Lasīšana. II daļas 1. uzdevums 1p.
4. Lasīšana. II daļas 2. uzdevums 2p.
5. Lasīšana. II daļas 3. uzdevums 2p.