29. maijs - FIZIKA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni izveido iederīgu vārdformu.
2. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnie liek nepieciešamās pieturzīmes. Iespējami pieturzīmju lietošanas varianti.
3. Lasīšana. II daļas 1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni nosaka precīzāko galvenās domas formulējumu.
4. Lasīšana. II daļas 2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Tekstā atrod frazeoloģismu un skaidro to.
5. Lasīšana. II daļas 3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Teikumā nosaka valodas līdzekļus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lasīšana. II daļas 4. uzdevums Citi vidēja 3 p. Darbs pārbaudāms manuāli. Ierakstāma atziņa par teikto. Par pareizi veiktu uzdevumu 3 punkti.
2. Lasīšana. II daļas 5. uzdevums Citi vidēja 3 p. Raksturo problēmas aktualitāti, izsakot savas domas un vērtējumu.
3. Lasīšana. II daļas 6. uzdevums Citi vidēja 1 p. Analizē un skaidro, kāda loma tekstā ir atkārtojuma figūrai.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eksāmens Latviešu valodā 12. klasei, 2020. gads 00:00:00 vidēja 9 p. Eksāmena uzdevumu apkopojums zināšanu pārbaudei.