3. klase

 1. Gatavošanās diagnosticējošam darbam matemātikā 2022. g.

 2. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2021. g.

 3. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2020. g.

 4. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2019. g.

 5. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2018. g.

 6. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2017. g.

 7. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2016. g.

 8. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2015. g.

 9. Ieskaite ar kombinētu saturu. Matemātika 2012. g.

 10. Ieskaite ar kombinētu saturu. Matemātika 2011. g.

6. klase

 1. Gatavošanās diagnosticējošam darbam matemātikā 2022. g.

 2. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2021. g.

 3. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2020. g.

 4. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2019. g.

 5. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2018. g.

 6. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2017. g.

 7. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2016. g.

 8. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2015. g.

 9. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2014. g.

 10. VISC paraugs diagn. darbam matemātikā 2013.- 2017. g.

 11. Ieskaite matemātikā 2013. g.

 12. Ieskaite matemātikā 2010. g.

8. klasei

 1. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2016. g.

9. klase

 1. Gatavošanās 9. klases eksāmenam matemātikā 2022. g.

  1. Aritmētisko darbību atkārtojums

  2. Algebras atkārtojums

  3. Funkcijas

  4. Ģeometrijas atkārtojums

  5. Tekstveida uzdevumu atkārtojums (procenti, kombinatorika, statistika u.c.)

 2. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2021. g.

 3. Valsts eksāmens matemātikā 2019.g.

 4. Valsts eksāmens matemātikā 2018. g.

 5. Valsts eksāmens matemātikā 2017. g.

 6. Valsts eksāmens matemātikā 2016. g.

 7. Valsts eksāmens matemātikā 2015. g.

 8. Valsts eksāmens matemātikā 2014. g.

 9. Valsts eksāmens matemātikā 2013. g.

 10. Valsts eksāmens matemātikā 2012. g.

 11. Valsts eksāmens matemātikā 2011. g.

 12. Valsts eksāmens matemātikā 2010. g.

12. klase

 1. Gatavošanās testi 12. klases eksāmenam matemātikā 2022. g.

  1. Algebras atkārtojums

  2. Funkcijas. Atkārtojums

  3. Ģeometrijas atkārtojums

  4. Tekstveida uzdevumu atkārtojums (kombinatorika, statistika u.c.)

 2. Centralizētais eksāmens matemātikā 2021. g.

 3. Centralizētais eksāmens matemātikā 2020. g.

 4. Centralizētais eksāmens matemātikā 2019. g.

 5. VISC paraugs centralizētajam eksāmenam matemātikā no 2012. - 2022. g.

 6. Centralizētais eksāmens matemātikā 2018. g.

 7. Centralizētais eksāmens matemātikā 2017. g.

 8. Centralizētais eksāmens matemātikā 2016. g.

 9. Centralizētais eksāmens matemātikā 2015. g.

 10. Centralizētais eksāmens matemātikā 2014. g.

 11. Centralizētais eksāmens matemātikā 2013. g.

 12. Centralizētais eksāmens matemātikā 2012. g.

 13. Centralizētais eksāmens matemātikā 2011. g.

 14. Centralizētais eksāmens matemātikā 2009. g.