Uzdevumi

1. 1. daļas 1.- 5. uzd. Apgalvojumu patiesums. (2013)

Grūtības pakāpe: zema

5
2. 1. daļas 6. uzd. Negatīvs kāpinātājs. (2013)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. 1. daļas 7. uzd. Mēri. (2013)

Grūtības pakāpe: zema

1
4. 1. daļas 8. uzd. Pitagora teorēma. (2013)

Grūtības pakāpe: zema

1
5. 1. daļas 9. uzd. Proporcija. (2013)

Grūtības pakāpe: zema

1
6. 1. daļas 10. uzd. Trijstūru vienādība. (2013)

Grūtības pakāpe: zema

1
7. 1. daļas 11. uzd. Iekavas. (2013)

Grūtības pakāpe: zema

1
8. 1. daļas 12. uzd. Daļveida vienādojums. (2013)

Grūtības pakāpe: zema

1
9. 1. daļas 13. uzd. Aritmētiskā progresija. (2013)

Grūtības pakāpe: zema

1
10. 1. daļas 14. uzd. Līdzīgas saknes. (2013)

Grūtības pakāpe: zema

1
11. 1. daļas 15. uzd. Kvadrātsakne. (2013)

Grūtības pakāpe: zema

1
12. 1. daļas 16. uzd. Sakņu salīdzināšana. (2013)

Grūtības pakāpe: zema

1
13. 1. daļas 17. uzd. Saīsināšana. (2013)

Grūtības pakāpe: zema

1
14. 1. daļas 18. uzd. Statistika. (2013)

Grūtības pakāpe: zema

1
15. 1. daļas 19. uzd. Lineāra funkcija. (2013)

Grūtības pakāpe: zema

1
16. 1. daļas 20.uzd. Izteikšana no formulas. (2013)

Grūtības pakāpe: zema

1
17. 1. daļas 21. uzd. Pieskaru nogriežņi. (2013)

Grūtības pakāpe: zema

1
18. 1. daļas 22. uzd. Cilindra tilpums. (2013)

Grūtības pakāpe: zema

1
19. 1. daļas 23. uzd. Ceļš, laiks, ātrums. (2013)

Grūtības pakāpe: zema

1
20. 1. daļas 24. uzd. Grafika nolasīšana. (2013)

Grūtības pakāpe: zema

1
21. 1. daļas 25. uzd. Taisnes. (2013)

Grūtības pakāpe: zema

1
22. 2. daļas 1. uzd. Vienādojums. (2013)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
23. 2. daļas 2. uzd. Trapeces perimetrs. (2013)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. 2. daļas 3. uzd. Diagrammas un procenti. (2013)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
25. 2. daļas 4. uzd. Kombinatorika un varbūtība. (2013)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
26. 2. daļas 5. uzd. Ģeometrisks ķermenis. (2013)

Grūtības pakāpe: vidēja

6
27. 2. daļas 6. uzd. Kvadrātfunkcija. (2013)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
28. 2. daļas 7. uzd. Nevienādību sistēma. (2013)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
29. 2. daļas 8. uzd. Teksta uzdevums. Metienu skaits. (2013)

Grūtības pakāpe: augsta

4
30. 2. daļas 9. uzd. Pierādījums. Trijstūru līdzība. (2013)

Grūtības pakāpe: augsta

7

Testi

1. Tests 1

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Tests 2

Grūtības pakāpe: vidēja

15
3. Pārbaudi ģeometrijas zināšanas 1

Grūtības pakāpe: vidēja

7
4. 9. klases matemātikas eksāmens 2013. g.

Grūtības pakāpe: vidēja

17
5. Pārbaudi algebras zināšanas

Grūtības pakāpe: vidēja

8
6. Pārbaudi ģeometrijas zināšanas 2

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Metodiskie materiāli