Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. 1. daļas 1.- 5. uzd. Apgalvojumu patiesums. (2013) 5p.
2. 1. daļas 6. uzd. Negatīvs kāpinātājs. (2013) 1p.
3. 1. daļas 7. uzd. Mēri. (2013) 1p.
4. 1. daļas 8. uzd. Pitagora teorēma. (2013) 1p.
5. 1. daļas 9. uzd. Proporcija. (2013) 1p.
6. 1. daļas 10. uzd. Trijstūru vienādība. (2013) 1p.