Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15p.
1. 1. daļas 11. uzd. Iekavas. (2013) 1p.
2. 1. daļas 12. uzd. Daļveida vienādojums. (2013) 1p.
3. 1. daļas 13. uzd. Aritmētiskā progresija. (2013) 1p.
4. 1. daļas 14. uzd. Līdzīgas saknes. (2013) 1p.
5. 1. daļas 15. uzd. Kvadrātsakne. (2013) 1p.
6. 1. daļas 16. uzd. Sakņu salīdzināšana. (2013) 1p.
7. 1. daļas 17. uzd. Saīsināšana. (2013) 1p.
8. 1. daļas 18. uzd. Statistika. (2013) 1p.
9. 1. daļas 19. uzd. Lineāra funkcija. (2013) 1p.
10. 1. daļas 20.uzd. Izteikšana no formulas. (2013) 1p.
11. 1. daļas 21. uzd. Pieskaru nogriežņi. (2013) 1p.
12. 1. daļas 22. uzd. Cilindra tilpums. (2013) 1p.
13. 1. daļas 23. uzd. Ceļš, laiks, ātrums. (2013) 1p.
14. 1. daļas 24. uzd. Grafika nolasīšana. (2013) 1p.
15. 1. daļas 25. uzd. Taisnes. (2013) 1p.