3. klase

 1. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2019. g.

 2. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2018. g.

 3. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2017. g.

 4. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2016. g.

 5. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2015. g.

 6. Ieskaite ar kombinētu saturu. Matemātika 2012. g.

 7. Ieskaite ar kombinētu saturu. Matemātika 2011. g.

6. klase

 1. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2019. g.

 2. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2018. g.

 3. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2017. g.

 4. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2016. g.

 5. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2015. g.

 6. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2014. g.

 7. VISC paraugs diagn. darbam matemātikā 2013.- 2017. g.

 8. Ieskaite matemātikā 2013. g.

 9. Ieskaite matemātikā 2010. g.

8. klasei

 1. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2016. g.

9. klase

 1. Gatavošanās 9. klases eksāmenam 2020. gadā

  1. Aritmētisko darbību atkārtojums 2020. gada eksāmenam

  2. Algebras atkārtojums 2020. gada eksāmenam

  3. Funkcijas. Atkārtojums 2020. gada eksāmenam

  4. Ģeometrijas atkārtojums 2020. gada eksāmenam

  5. Tekstveida uzdevumu atkārtojums 2020. gada eksāmenam (procenti, kombinatorika, statistika u.c.)

 2. Valsts eksāmens matemātikā 2019.g.

 3. Valsts eksāmens matemātikā 2018. g.

 4. Valsts eksāmens matemātikā 2017. g.

 5. Valsts eksāmens matemātikā 2016. g.

 6. Valsts eksāmens matemātikā 2015. g.

 7. Valsts eksāmens matemātikā 2014. g.

 8. Valsts eksāmens matemātikā 2013. g.

 9. Valsts eksāmens matemātikā 2012. g.

 10. Valsts eksāmens matemātikā 2011. g.

 11. Valsts eksāmens matemātikā 2010. g.

12. klase

 1. Gatavošanās testi 12. klases matemātikas eksāmenam 2020. g.

  1. Algebras atkārtojums 2020. g. eksāmenam

  2. Funkcijas. Atkārtojums 2020. gada eksāmenam

  3. Ģeometrijas atkārtojums 2020. g. eksāmenam

  4. Tekstveida uzdevumu atkārtojums 2020. g. eksāmenam (kombinatorika, statistika u.c.)

 2. Centralizētais eksāmens matemātikā 2019. g.

 3. VISC paraugs centralizētajam eksāmenam matemātikā no 2012. - 2022. g.

 4. Centralizētais eksāmens matemātikā 2018. g.

 5. Centralizētais eksāmens matemātikā 2017. g.

 6. Centralizētais eksāmens matemātikā 2016. g.

 7. Centralizētais eksāmens matemātikā 2015. g.

 8. Centralizētais eksāmens matemātikā 2014. g.

 9. Centralizētais eksāmens matemātikā 2013. g.

 10. Centralizētais eksāmens matemātikā 2012. g.

 11. Centralizētais eksāmens matemātikā 2011. g.

 12. Centralizētais eksāmens matemātikā 2009. g.