Uzdevumi

1. Reizinātāju pārvietošana un savienošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Lielākais skaitlis, kas dalās

Grūtības pakāpe: augsta

2
3. Teksta uzdevums pēc attēla (2 darbības)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Matu gumijas. Teksta uzdevums (3 darbības)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Diagramma, tabula un aprēķini

Grūtības pakāpe: augsta

3
6. Divciparu skaitļa reizināšana ar viencipara skaitli

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Nezināmā reizinātāja aprēķināšana, burts

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Dalīšanas sadalāmības likums. Saskaitāmo izvēles

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Divcipara skaitļa dalīšana ar viencipara skaitli galvā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Teksta uzdevums. Dārzeņu pārdošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Metamais kauliņš

Grūtības pakāpe: augsta

1
12. Četras matemātiskās darbības pēc vārdiskā apraksta

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Nezināma reizinātāja aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Nezināmā dalāmā aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Nezināmā dalītāja aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Saistītais pieraksts ar iekavām (ab+c):d

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Saistītais pieraksts bez iekavām. ab-c-d

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Darbību secība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
19. Matemātiskas izteiksmes apraksts un izteiksme (2 darbības)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Izteiksmju salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. Taisnstūra perimetrs

Grūtības pakāpe: vidēja

4
22. Taisnstūra malas garuma aprēķināšana. Tabula

Grūtības pakāpe: vidēja

3
23. Teksta uzdevumus par žoga garumu

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Kā reizina un dala ar 6, 7, 8, 9, 10?

Grūtības pakāpe: vidēja

24
2. Kā izmanto visas darbības?

Grūtības pakāpe: vidēja

29

Materiāli skolotājiem