Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reizinātāju pārvietošana un savienošana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izmanto reizināšanas pārvietojamības īpašību, lai aprēķinātu reizinājumu.
2. Lielākais skaitlis, kas dalās 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Nosaka tuvāko lielāko skaitli, kas dalās ar doto skaitli.
3. Teksta uzdevums pēc attēla (2 darbības) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atrisina 2 darbību situāciju uzdevumu pēc attēla, kurā nepieciešama reizināšana un dalīšana tabulas apjomā.
4. Matu gumijas. Teksta uzdevums (3 darbības) 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Summas reizināšana ar skaitli. 3 darbības.
5. Diagramma, tabula un aprēķini 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Nolasa datus no diagrammas un tabulas, veic ar datiem aprēķinus.
6. Divciparu skaitļa reizināšana ar viencipara skaitli 2. izziņas līmenis vidēja 3 p.
7. Nezināmā reizinātāja aprēķināšana, burts 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaki nezināmo reizinātāju!
8. Dalīšanas sadalāmības likums. Saskaitāmo izvēles 2. izziņas līmenis vidēja 3 p.
9. Divcipara skaitļa dalīšana ar viencipara skaitli galvā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p.
10. Teksta uzdevums. Dārzeņu pārdošana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Risina situāciju uzdevumu, kur jāveic aprēķini, izprotot jēdzienus – reizes vairāk/mazāk, par cik viarāk, cik reižu vairāk.
11. Metamais kauliņš 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Zina kāds ir kuba izklājums. Prot izvēlēties dotajam metamā kauliņa izklājumam atbilstošu metamo kauliņu.
12. Četras matemātiskās darbības pēc vārdiskā apraksta 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Veic četras darbības ar skaitļiem100 apjomā pēc vārdiskā apraksta.
13. Nezināma reizinātāja aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot noteikt nezināmo reizinātāju
14. Nezināmā dalāmā aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot noteikt nezināmo dalāmo
15. Nezināmā dalītāja aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot noteikt nezināmo dalītāju.
16. Saistītais pieraksts ar iekavām (ab+c):d 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina izteiksmes vērtību, ievērojot darbību secību (3 darbības: reizināšana, saskaitīšana, dalīšana). Strukturēts.
17. Saistītais pieraksts bez iekavām. ab-c-d 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina izteiksmes vērtību, ievērojot darbību secību (3 darbības: reizināšana un atņemšanas). Strukturēts.
18. Darbību secība 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Aprēķina izteiksmes vērtību, ievērojot darbību secību. Izteiksmes vērtības sakārto augošā/dilstošā secībā.
19. Matemātiskas izteiksmes apraksts un izteiksme (2 darbības) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pēc izteiksmes apraksta prot noteikt izteiksmi un aprēķināt tās vērtību (2 darbības).
20. Izteiksmju salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Salīdzina dotās izteiksmes.
21. Taisnstūra perimetrs 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot izvēlēties izteiksmes, ar kurām var aprēķināt dotā taisnstūra perimetru. Aprēķina dotā taisnstūra perimetru.
22. Taisnstūra malas garuma aprēķināšana. Tabula 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot aprēķināt taisnstūra malas garumu, ja zināms tā perimetrs un viena mala.
23. Teksta uzdevumus par žoga garumu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Veic aprēķinus ar garumiem situāciju uzdevumos.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā reizina un dala ar 6, 7, 8, 9, 10? 00:50:00 vidēja 24 p.
2. Kā izmanto visas darbības? 00:50:00 vidēja 29 p.