Uzdevumi

1. Skaitļu stars

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Daļas saīsināšana ar atbildēm

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Daļas paplašināšana uz noteiktu saucēju

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Daļas saīsināšana - lieli skaitļi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Daļas noteikšana teksta uzdevumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Vārdiski apraksti

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Salīdzināt daļas pakāpeniski

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Daļu ar dažādiem saucējiem summa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Daļu starpība, ja saucēji ir savstarpēji pirmskaitļi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Atlikušais ceļš

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Daļas vērtība situāciju uzdevumā par naudu

Grūtības pakāpe: augsta

2
12. Veselā noteikšana, ja dota pamatdaļa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Daļas atpazīšana (I)

Grūtības pakāpe: zema

1
14. Daļa no veselā (III)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Vesels skaitlis kā dažādas daļas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Daļas reizināšana ar veselu skaitli – skaitļu ass II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Daļas reizināšana ar veselu skaitli. Rezultāts jaukts skaitlis

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Jaukta skaitļa reizināšana ar veselu skaitli.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Jaukta skaitļa dalīšana, kad veselo nav jāpārveido

Grūtības pakāpe: zema

2
20. Darbība ar jauktu skaitli

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Parastās daļas

Grūtības pakāpe: vidēja

32

Materiāli skolotājiem