Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļu stars 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka burta atrašanās vietu uz skaitļu stara - saīsinātu daļu.
2. Daļas saīsināšana ar atbildēm 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot saīsināt daļu. Izvēlas vienu no 4 atbilžu variantiem.
3. Daļas paplašināšana uz noteiktu saucēju 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot paplašināt daļu uz norādīto saucēju.
4. Daļas saīsināšana - lieli skaitļi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot saīsināt uzreiz vai pakāpeniski daļu ar lieliem skaitļiem.
5. Daļas noteikšana teksta uzdevumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. 2010. gada valsts ieskaite matemātikā 6. klasei.
6. Vārdiski apraksti 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vārdiski aprakstītas dalīšanas, reizināšana. Doti atbilžu varianti - atbilstošās izteiksmes
7. Salīdzināt daļas pakāpeniski 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Salīdzina daļas, izmantojot 1/2.
8. Daļu ar dažādiem saucējiem summa 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot saskaitīt daļas, ja vienas daļas saucējs satur otru saucēju. Atbilde ievelkama no 4 piedāvātajām.
9. Daļu starpība, ja saucēji ir savstarpēji pirmskaitļi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot aprēķināt daļu starpību, kad saucēji ir savstarpēji pirmskaitļi līdz 10.
10. Atlikušais ceļš 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot atņemt daļu no 1 veselā
11. Daļas vērtība situāciju uzdevumā par naudu 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Aprēķinot dotās daļas vērtību no veselā, nosaka atlikumu.
12. Veselā noteikšana, ja dota pamatdaļa 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina situāciju uzdevumā veselā vērtību, ja dota pamatdaļas vērtība.
13. Daļas atpazīšana (I) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīst vienu lielumu kā cita lieluma nesaīsināmu daļu.
14. Daļa no veselā (III) 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka viena skaitļa daļu attiecībā pret citu skaitli, aprēķinot veselo. Saīsina daļu.
15. Vesels skaitlis kā dažādas daļas 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka, kurām no daļām ir dotā veselā vērtība.
16. Daļas reizināšana ar veselu skaitli – skaitļu ass II 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atbildē ieraksta visas skaitļu vērtības, kas veido reizinājuma izteiksmi, saskaņā ar pievienoto zīmējumu uz skaitļu ass
17. Daļas reizināšana ar veselu skaitli. Rezultāts jaukts skaitlis 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāizslēdz veselais. Iegūst nesaīsināmu daļu.
18. Jaukta skaitļa reizināšana ar veselu skaitli. 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Iegūst nesaīsināmu daļu un jauni veselie nerodas.
19. Jaukta skaitļa dalīšana, kad veselo nav jāpārveido 1. izziņas līmenis zema 2 p. Veselo un daļu dala atsevišķi.
20. Darbība ar jauktu skaitli 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. 2007.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Parastās daļas 00:50:00 vidēja 32 p.