Uzdevumi

1. Izveidot skaitļu virkni

Grūtības pakāpe: augsta

5
2. Skaitlis pēc apraksta

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Simtu noapaļošana līdz 10

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Simttūkstošu noapaļošana līdz 100

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Divu skaitļu summa un starpība

Grūtības pakāpe: zema

10
6. Nezināmā saskaitāmā noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Nezināmā mazinātāja noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Summas izmaiņas (doti saskaitāmie)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Summas aizstāt ar reizināšanu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Reizinātājs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Nezināmais dalītājs

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Izteiksmju salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Pareizi vai nepareizi

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Naturālie skaitļi

Grūtības pakāpe: vidēja

32

Materiāli skolotājiem