Teorija

Uzdevumi

1. 1. daļas 1. uzd. Saknei atbilstošā vienādojuma noteikšana. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
2. 1. daļas 2. uzd. Kvadrātnevienādības risinājuma attēlošana. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. 1. daļas 3. uzd. Pakāpju likumu izmantošana. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
4. 1. daļas 4. uzd. Logaritma un eksponentfunkcijas grafiki. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
5. 1. daļas 5. uzd. Lieluma izteikšana no formulas. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
6. 1. daļas 6. uzd. Sakņu skaita grafiska noteikšana. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
7. 1.daļas 7.uzd. Redukcijas formulu lietošana vispārīgā veidā

Grūtības pakāpe: zema

1
8. 1. daļas 8. uzd. Trigonometriskās nevienādības atrisinājums. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
9. 1. daļas 9. uzd. Logaritmiskā nevienādība. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
10. 1. daļas 10. uzd. Trigonometriskās funkcijas vienības riņķī. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
11. 1. daļas 11. uzd. Sinusu teorēma trijstūrī. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
12. 1. daļas 12. uzd. Vektoru izteikšana. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
13. 1. daļas 13. uzd. Prizmas skaldņu skaits. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
14. 1. daļas 14. uzd. Divu taišņu krustpunkta noteikšana. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
15. 1. daļas 15. uzd. Statistika, moda. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
16. 1. daļas 16. uzd. Relatīvā biežuma aprēķināšana. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
17. 1. daļas 17. uzd. Saliktas funkcijas vērtība. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
18. 1. daļas 18. uzd. Pakāpe ar daļveida kāpinātāju. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
19. 1. daļas 19. uzd. Slīpnes projekcijas aprēķināšana. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
20. 1. daļas 20. uzd. Kuba pilna virsma. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
21. 1. daļas 21. uzd. Cilindra sānu virsma. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
22. 1. daļas 22. uzd. Prizmā ievilkta lode. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
23. 1. daļas 23. uzd. Piramīdas tilpuma aprēķināšana. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
24. 1. daļas 24. uzd. Aritm. progresijas vidējā locekļa formula. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
25. 1. daļas 25. uzd. Kombinatorika. Nesakārtotas izlases. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

2
26. 2. daļas 1. uzd. Eksponentnevienādības atrisināšana. (2011)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
27. 2. daļas 2. uzd. Logaritma īpašību lietošana. (2011)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
28. 2. daļas 3. uzd. Konusa sānu virsmas aprēķināšana. (2011)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
29. 2. daļas 4. uzd. Vienādojumu sistēma ar eksponentvienādojumu. (2011)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
30. 2. daļas 5. uzd. Eksponentfunkcijas grafika konstruēšana. (2011)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
31. 2. daļas 6. uzd. Varbūtību teorija. Risinājuma plāns. (2011)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
32. 2. daļas 7. uzd. Izteikuma patiesums. (2011)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
33. 2. daļas 9. uzd. Trigonometriskais vienādojums. (2011)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
34. 2. daļas 10. uzd. Prizmas šķēlums un piramīdas tilpums. (2011)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
35. 3. daļas 1. uzd. Pierādījuma uzdevums par parametriem. (2011)

Grūtības pakāpe: augsta

1
36. 3. daļas 2. uzd. Logaritmiskā nevienādība ar parametru. (2011)

Grūtības pakāpe: augsta

7

Testi

1. 2011.g. eksāmens

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. 2011.g. eksāmens

Grūtības pakāpe: vidēja

5
3. 2011.g. eksāmens

Grūtības pakāpe: vidēja

5
4. 2011.g. eksāmens

Grūtības pakāpe: vidēja

5
5. 2011.g. eksāmens

Grūtības pakāpe: vidēja

5
6. 2011.g. eksāmens

Grūtības pakāpe: vidēja

6
7. 2011.g. eksāmens

Grūtības pakāpe: vidēja

8
8. 2011.g. eksāmens

Grūtības pakāpe: vidēja

7
9. 2011.g. eksāmens

Grūtības pakāpe: vidēja

15

Materiāli skolotājiem