Eksāmena saturs

Eksāmenam ir viens variants.
Skolēniem jāveic 25 uzdevumi eksāmena 1. daļā, 10 uzdevumi eksāmena 2. daļā un 3 uzdevumi 3. daļā.
Eksāmena materiāli

Skolēnam 1 A3 un 1 A4 formāta darba lapa un 1 A4 formāta atbilžu lapa 1. daļai, 1 A3 un 1 A4 formāta darba lapa 2. daļai un 1 A3 formāta darba lapa 3. daļai, 1 A4 formāta formulu lapa.

Eksāmena norise
  
9.30 Izglītības iestādes vadītājs centralizētā eksāmena vadītāja(-u), centralizētā eksāmena novērotāja(-u) un skolēnu pārstāvju klātbūtnē atver aploksni ar centralizētā eksāmena materiāliem, pārbauda darba lapu skaitu.

9.45 Eksāmena vadītājs uzaicina skolēnus ienākt eksāmena telpā, pārbauda personu apliecinošu dokumentu, izsniedz skolēnam lapiņu ar vārdu, uzvārdu un skolēna koda numuru. Eksāmena vadītājs iepazīstina skolēnus ar eksāmena norisi.

9.55 Eksāmena vadītājs izdala skolēniem eksāmena 1. daļas darba lapas, 1. daļas atbilžu lapas, 2. un 3. daļas darba lapas un formulu lapas, uzaicina skolēnus ierakstīt koda numuru 1. daļas darba lapās, 1. daļas atbilžu lapās, 2. un 3. daļas darba lapās.
  
10.00–10.50 (50 min) skolēni veic eksāmena 1. daļu. Skolēni, kas beiguši eksāmena 1. daļu ātrāk, drīkst aizpildīt 1. daļas atbilžu lapu un sākt risināt eksāmena 2. un 3. daļas uzdevumus.

10.50–11.00 Eksāmena vadītājs uzaicina skolēnus 1. daļas atbildes ierakstīt atbilžu lapā.

11.00 Eksāmena vadītājs paziņo 1. daļas beigas, savāc 1. daļas atbilžu lapas un 1. daļas darba lapas.
Eksāmena vadītājs 2. daļas laikā sakārto 1. daļas darba lapas un atbilžu lapas kodu secībā, atzīmē sarakstā, kuru skolēnu darbi tiek nosūtīti uz VISC, un paraksta katru saraksta lapu. Darba lapas ievieto aploksnē, aploksni aizlīmē, uz tās uzraksta pirmā un pēdējā skolēna, kuru darbi ielikti aploksnē, kodus, kā arī eksāmena daļas nosaukumu „1. daļa”. Atbilžu lapas un skolēnu sarakstu ievietoto citā aploksnē, aploksni aizlīmē, uz tās uzraksta pirmā un pēdējā skolēna, kuru darbi ielikti aploksnē, kodus, kā arī eksāmena daļas nosaukumu „1. daļa –  atbilžu lapas”.

11.00–13.50 (170 min) skolēni veic eksāmena 2. un 3. daļu.

13.50 Eksāmena vadītājs paziņo darba beigas un savāc 2. un 3. daļas darba lapas. 2. daļas darba lapas sakārto kodu secībā, atzīmē sarakstā, kuru skolēnu darbi tiek nosūtīti uz VISC, un paraksta katru saraksta lapu. Darbus un sarakstu ievieto aploksnē, aploksni aizlīmē, uz tās uzraksta pirmā un pēdējā skolēna, kuru darbi ielikti aploksnē, kodus, kā arī eksāmena daļas nosaukumu „2. daļa”. 3. daļas darba lapas sakārto kodu secībā, atzīmē sarakstā, kuru skolēnu darbi tiek nosūtīti uz VISC, un paraksta katru saraksta lapu. Darbus un sarakstu ievieto aploksnē, aploksni aizlīmē, uz tās uzraksta pirmā un pēdējā skolēna, kuru darbi ielikti aploksnē, kodus, kā arī eksāmena daļas nosaukumu „3. daļa”.

Darbu izpilda ar tumši zilu vai melnu pildspalvu.
Drīkst izmantot tikai attiecīgajā valsts pārbaudes darba programmā norādītos palīglīdzekļus.
Formulu lapu drīkst izmantot visās eksāmena daļās.
(Jaunā formulu lapa)
Darba izpildes laikā pie skolēna nedrīkst atrasties jebkāds elektroniskais saziņas līdzeklis (mobilais telefons, iPhone, iPad u.c.).
Eksāmena laikā atļauts lietot līdzpaņemto ūdeni.