Matemātikas centralizētā eksāmena formulu lapa
 
 
Svarīgi!
Ieteikums skolotājiem mācību procesa laikā izmantot jauno formulu lapu, lai skolēni efektīvāk to izmantotu eksāmena darba laikā.
 
Atsauce:
http://visc.gov.lv/eksameni/vispizgl/dokumenti/20111115_formulu_lapa.pdf