Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. 1. daļas 1. uzd. Saknei atbilstošā vienādojuma noteikšana. (2011) 1p.
2. 1. daļas 2. uzd. Kvadrātnevienādības risinājuma attēlošana. (2011) 1p.
3. 1. daļas 3. uzd. Pakāpju likumu izmantošana. (2011) 1p.
4. 1. daļas 4. uzd. Logaritma un eksponentfunkcijas grafiki. (2011) 1p.
5. 1. daļas 5. uzd. Lieluma izteikšana no formulas. (2011) 1p.