Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. 1. daļas 6. uzd. Sakņu skaita grafiska noteikšana. (2011) 1p.
2. 1.daļas 7.uzd. Redukcijas formulu lietošana vispārīgā veidā 1p.
3. 1. daļas 8. uzd. Trigonometriskās nevienādības atrisinājums. (2011) 1p.
4. 1. daļas 9. uzd. Logaritmiskā nevienādība. (2011) 1p.
5. 1. daļas 10. uzd. Trigonometriskās funkcijas vienības riņķī. (2011) 1p.