Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. 1. daļas 11. uzd. Sinusu teorēma trijstūrī. (2011) 1p.
2. 1. daļas 12. uzd. Vektoru izteikšana. (2011) 1p.
3. 1. daļas 13. uzd. Prizmas skaldņu skaits. (2011) 1p.
4. 1. daļas 14. uzd. Divu taišņu krustpunkta noteikšana. (2011) 1p.
5. 1. daļas 15. uzd. Statistika, moda. (2011) 1p.