Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. 1. daļas 16. uzd. Relatīvā biežuma aprēķināšana. (2011) 1p.
2. 1. daļas 17. uzd. Saliktas funkcijas vērtība. (2011) 1p.
3. 1. daļas 18. uzd. Pakāpe ar daļveida kāpinātāju. (2011) 1p.
4. 1. daļas 19. uzd. Slīpnes projekcijas aprēķināšana. (2011) 1p.
5. 1. daļas 20. uzd. Kuba pilna virsma. (2011) 1p.