Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. 1. daļas 21. uzd. Cilindra sānu virsma. (2011) 1p.
2. 1. daļas 22. uzd. Prizmā ievilkta lode. (2011) 1p.
3. 1. daļas 23. uzd. Piramīdas tilpuma aprēķināšana. (2011) 1p.
4. 1. daļas 24. uzd. Aritm. progresijas vidējā locekļa formula. (2011) 1p.
5. 1. daļas 25. uzd. Kombinatorika. Nesakārtotas izlases. (2011) 1p.