Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. 2. daļas 5. uzd. Eksponentfunkcijas grafika konstruēšana. (2011) 3p.
2. 2. daļas 6. uzd. Varbūtību teorija. Risinājuma plāns. (2011) 2p.
3. 2. daļas 7. uzd. Izteikuma patiesums. (2011) 2p.