Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15p.
1. 2. daļas 8. uzd. Trijstūra malu un laukuma aprēķināšana. (2011) 5p.
2. 2. daļas 9. uzd. Trigonometriskais vienādojums. (2011) 5p.
3. 2. daļas 10. uzd. Prizmas šķēlums un piramīdas tilpums. (2011) 5p.