Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. 2. daļas 4. uzd. Vienādojumu sistēma ar eksponentvienādojumu. (2011) 5p.
2. 2. daļas 5. uzd. Eksponentfunkcijas grafika konstruēšana. (2011) 3p.