Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. 2012.g. Valsts eksāmens matemātikā 2012. gada 12. klases matemātikas eksāmena norise.
2. Formulu lapa Matemātikas eksāmena formulu lapa.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzd. Saknei atbilstošā vienādojuma noteikšana. (2011) 1. izziņas līmenis zema 1p. 1.d. 1.uzd. Saknei atbilstošā vienādojuma noteikšana
2. 1. daļas 2. uzd. Kvadrātnevienādības risinājuma attēlošana. (2011) 1. izziņas līmenis zema 1p. 1.d. 2. uzd. Kvadrātnevienādības atrisinājuma attēlošana uz skaitļu ass.
3. 1. daļas 3. uzd. Pakāpju likumu izmantošana. (2011) 1. izziņas līmenis zema 1p. 1. d. 3. uzd. Pakāpju likumu izmantošana.
4. 1. daļas 4. uzd. Logaritma un eksponentfunkcijas grafiki. (2011) 1. izziņas līmenis zema 1p. 1.d. 4.uzd. Logaritma un eksponentfunkcijas grafiki.
5. 1. daļas 5. uzd. Lieluma izteikšana no formulas. (2011) 1. izziņas līmenis zema 1p. 1.d. 5.uzd. Lieluma izteikšana no formulas.
6. 1. daļas 6. uzd. Sakņu skaita grafiska noteikšana. (2011) 1. izziņas līmenis zema 1p. 1.d. 6.uzd. Vienādojuma sakņu skaita noteikšana pēc grafika.
7. 1.daļas 7.uzd. Redukcijas formulu lietošana vispārīgā veidā 1. izziņas līmenis zema 1p. 1.d. 7.uzd. Redukcijas formulu lietošana vispārīgā veidā
8. 1. daļas 8. uzd. Trigonometriskās nevienādības atrisinājums. (2011) 1. izziņas līmenis zema 1p. 1.d. 8.uzd. Noteikt trigonometriskās nevienādības atrisinājumu vienības riņķī.
9. 1. daļas 9. uzd. Logaritmiskā nevienādība. (2011) 1. izziņas līmenis zema 1p. 1.d. 9.uzd. Logaritmiskā nevienādība.
10. 1. daļas 10. uzd. Trigonometriskās funkcijas vienības riņķī. (2011) 1. izziņas līmenis zema 1p. 1.d. 10.uzd. Trigonometrisko funkciju vērtības vienības riņķī.
11. 1. daļas 11. uzd. Sinusu teorēma trijstūrī. (2011) 1. izziņas līmenis zema 1p. 1.d. 11.uzd. Formulas zināšana trijstūrī.
12. 1. daļas 12. uzd. Vektoru izteikšana. (2011) 1. izziņas līmenis zema 1p. 1. d. 12. uzd. Vektoru izteikšana.
13. 1. daļas 13. uzd. Prizmas skaldņu skaits. (2011) 1. izziņas līmenis zema 1p. 1.d. 13.uzd. Prizmas skaldņu skaits.
14. 1. daļas 14. uzd. Divu taišņu krustpunkta noteikšana. (2011) 1. izziņas līmenis zema 1p. 1.d. 14.uzd. Divu taišņu krustošanās noteikšana.
15. 1. daļas 15. uzd. Statistika, moda. (2011) 1. izziņas līmenis zema 1p. 1.d. 15.uzd. Statistika. Modas noteikšana.
16. 1. daļas 16. uzd. Relatīvā biežuma aprēķināšana. (2011) 1. izziņas līmenis zema 1p. 1.d. 16.uzd. Relatīvā biežuma aprēķināšana.
17. 1. daļas 17. uzd. Saliktas funkcijas vērtība. (2011) 1. izziņas līmenis zema 1p. 1.d. 17.uzd. Saliktas funkcijas vērtības aprēķināšana.
18. 1. daļas 18. uzd. Pakāpe ar daļveida kāpinātāju. (2011) 1. izziņas līmenis zema 1p. 1.d. 18.uzd. Pakāpe ar daļveida kāpinātāju.
19. 1. daļas 19. uzd. Slīpnes projekcijas aprēķināšana. (2011) 1. izziņas līmenis zema 1p. 1.d. 19.uzd. Slīpnes projekcijas aprēķināšana.
20. 1. daļas 20. uzd. Kuba pilna virsma. (2011) 1. izziņas līmenis zema 1p. 1.d. 20.uzd. Kuba pilna virsma.
21. 1. daļas 21. uzd. Cilindra sānu virsma. (2011) 1. izziņas līmenis zema 1p. 1.d. 21.uzd. Cilindra sānu virsma.
22. 1. daļas 22. uzd. Prizmā ievilkta lode. (2011) 1. izziņas līmenis zema 1p. 1.d. 22.uzd. Prizmā ievilkta lode.
23. 1. daļas 23. uzd. Piramīdas tilpuma aprēķināšana. (2011) 1. izziņas līmenis zema 1p. 1.d. 23.uzd. Piramīdas tilpuma aprēķināšana.
24. 1. daļas 24. uzd. Aritm. progresijas vidējā locekļa formula. (2011) 1. izziņas līmenis zema 1p. 1.d. 24.uzd. Aritmētiskās progresijas vidējā locekļa formulas izmantošana.
25. 1. daļas 25. uzd. Kombinatorika. Nesakārtotas izlases. (2011) 1. izziņas līmenis zema 2p. 1.d. 25.uzd. Kombinatorika. Nesakārtotas izlases
26. 2. daļas 1. uzd. Eksponentnevienādības atrisināšana. (2011) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 2.d. 1. uzd. Eksponentnevienādības atrisināšana.
27. 2. daļas 2. uzd. Logaritma īpašību lietošana. (2011) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 2.d. 2.uzd. Logaritma īpašību lietošana.
28. 2. daļas 3. uzd. Konusa sānu virsmas aprēķināšana. (2011) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. 2.d. 3.uzd. Konusa sānu virsmas aprēķināšana
29. 2. daļas 4. uzd. Vienādojumu sistēma ar eksponentvienādojumu. (2011) 2. izziņas līmenis vidēja 5p. 2.d. 4.uzd. Vienādojumu sistēma ar eksponentvienādojumu.
30. 2. daļas 5. uzd. Eksponentfunkcijas grafika konstruēšana. (2011) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 2. d. 5. uzd. Eksponentfunkcijas konstruēšana.
31. 2. daļas 6. uzd. Varbūtību teorija. Risinājuma plāns. (2011) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. 2.d. 6.uzd. Varbūtību teorija. Risinājuma plāns.
32. 2. daļas 7. uzd. Izteikuma patiesums. (2011) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. 2.d. 7. uzd. Matemātiskā loģika. Izteikuma patiesums.
33. 2. daļas 9. uzd. Trigonometriskais vienādojums. (2011) 2. izziņas līmenis vidēja 5p. 2.d. 9.uzd. Trigonometriskais vienādojums.
34. 2. daļas 10. uzd. Prizmas šķēlums un piramīdas tilpums. (2011) 2. izziņas līmenis vidēja 5p. 2. d. 10. uzd. Prizmas šķēlums un piramīdas tilpums.
35. 3. daļas 1. uzd. Pierādījuma uzdevums par parametriem. (2011) 2. izziņas līmenis augsta 1p. 3.d. 1. uzd. Pierādījuma uzdevums par perimetriem. Eksāmenā 7 punkti. Mēģini patstāvīgi un salīdzini ar atbilžu soļiem!
36. 3. daļas 2. uzd. Logaritmiskā nevienādība ar parametru. (2011) 2. izziņas līmenis augsta 7p. 3.d. 2 .uzd. Logaritmiskā nevienādība ar parametru.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2011.g. eksāmens 00:00:00 vidēja 5p. Matemātikas CE 1.daļas 1.-5. uzdevums.
2. 2011.g. eksāmens 00:00:00 vidēja 5p. Matemātikas CE 1. daļas 6.-10. uzdevums.
3. 2011.g. eksāmens 00:00:00 vidēja 5p. Matemātikas CE 1. daļas 11.- 15. uzdevums.
4. 2011.g. eksāmens 00:00:00 vidēja 5p. Matemātikas CE 1. daļas 16 - 20. uzdevums.
5. 2011.g. eksāmens 00:00:00 vidēja 5p. Matemātikas CE 1. daļas 21. - 25. uzdevums.
6. 2011.g. eksāmens 00:00:00 vidēja 6p. Matemātikas CE 2. daļas 1. - 3. uzdevums.
7. 2011.g. eksāmens 00:00:00 vidēja 8p. Matemātikas CE 2. daļas 3. - 4. uzdevums.
8. 2011.g. eksāmens 00:00:00 vidēja 7p. Matemātikas CE 2. daļas 5. - 7. uzdevums.
9. 2011.g. eksāmens 00:00:00 vidēja 15p. Matemātikas CE 2. daļas 8. - 10. uzdevums