Teorija

Uzdevumi

1. 1.daļas 1. uzd. N - tās pakāpes sakne (2019)

Grūtības pakāpe: zema

1
2. 1.daļas 2. uzd. Pakāpju reizinājums (2019)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. 1.daļas 3. uzd. Vienādojuma saknes izvēle (2019)

Grūtības pakāpe: zema

1
4. 1.daļas 4. uzd. Izteikšana no formulas (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. 1.daļas 5. uzd. Funkcijas vērtība (2019)

Grūtības pakāpe: zema

1
6. 1.daļas 6. uzd. Logaritma salīdzināšana ar 0 (2019)

Grūtības pakāpe: zema

1
7. 1.daļas 7. uzd. Lineāru vienādojumu sistēmas atrisinājumu skaits (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. 1.daļas 8. uzd. Virknes n -tais loceklis (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. 1.daļas 9. uzd. Līdzīgo saskaitāmo savilkšana (2019)

Grūtības pakāpe: zema

1
10. 1.daļas 10. uzd. Vektora koordinātas (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. 1.daļas 11. uzd. Trigonometrisko vērtību salīdzināšana (2019)

Grūtības pakāpe: zema

1
12. 1.daļas 12. uzd. Trigonometriskās formulas pielietošana (2019)

Grūtības pakāpe: zema

1
13. 1.daļas 13. uzd.Trigonometriskā nevienādība (2019)

Grūtības pakāpe: zema

1
14. 1.daļas 14. uzd. Taisnes un plaknes perpendikularitāte (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. 1.daļas 15. uzd. Relatīvais biežums (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. 1.daļas 16. uzd. Reizināšana ar skaitļiem normālformā (2019)

Grūtības pakāpe: zema

1
17. 1.daļas 17. uzd. Kombinatorika (2019)

Grūtības pakāpe: zema

1
18. 1.daļas 18. uzd. Kvadrātfunkcijas mazākā vērtība (2019)

Grūtības pakāpe: zema

1
19. 1.daļas 19. uzd. Funkcijas un argumenta pieaugums (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. 1.daļas 20. uzd. Lodes virsmas laukums (2019)

Grūtības pakāpe: zema

1
21. 1.daļas 21. uzd. Kuba leņķa noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1
22. 1.daļas 22. uzd. Riņķim apvilkta trapece (2019)

Grūtības pakāpe: zema

1
23. 1.daļas 23. uzd. Piramīdas tilpums (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. 1.daļas 24. uzd. Funkcijas vērtība (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. 1.daļas 25. uzd. Procenti (2019)

Grūtības pakāpe: zema

1
26. 2.daļas 1. uzd. Eksponentnevienādība (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
27. 2.daļas 2. uzd. Konusa tilpums (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
28. 2.daļas 3. uzd. Trigonometriskais vienādojums (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
29. 2.daļas 4. uzd. Izteiksmes vienkāršošana (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
30. 2.daļas 5. uzd. Eksponentfunkcijas grafika pārvietojums (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
31. 2.daļas 6. uzd. Patvaļīga trijstūra leņķa aprēķināšana (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
32. 2.daļas 7. uzd. Vienādojumu sistēma ar logaritmu (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
33. 2.daļas 8. uzd. Varbūtība aprēķināšana, nesakārtotas izlases (2019)

Grūtības pakāpe: augsta

5
34. 2.daļas 9. uzd. Teksta uzdevums par kustību (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
35. 2.daļas 10.uzd. Piramīda, kurai augstums sakrīt ar sānu šķautni (2019)

Grūtības pakāpe: augsta

5
36. 3.daļas 1. uzd. Radošs uzdevums par tilpumu (2019)

Grūtības pakāpe: augsta

5
37. 3.daļas 2. uzd. Virkne - sērkociņu skaits kvadrātā (2019)

Grūtības pakāpe: augsta

5
38. 3.daļas 3. uzdevums Vienādojums ar parametru (2019)

Grūtības pakāpe: augsta

5

Testi

1. 2019. g. eksāmena 1. daļas 1. - 13. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

13
2. 2019. g. eksāmena 1. daļas 14. - 25. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

12
3. 2019. g. eksāmena 2. un 3. daļas ģeometrijas uzdevumi

Grūtības pakāpe: augsta

17
4. 2019. g. eksāmena 2. daļas algebras uzdevumi

Grūtības pakāpe: vidēja

12
5. 2019. g. 2. un 3. daļas radošie uzdevumi un funkcijas

Grūtības pakāpe: augsta

24

Materiāli skolotājiem