Teorija

Uzdevumi

1. 1. daļas 1. uzd. Radiāni un grādi (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
2. 1. daļas 2. uzd. Logaritma definīcija (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. 1. daļas 3. uzd. Lieluma izteikšana no formulas (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
4. 1. daļas 4. uzd. Nevienādības atrisinājumi (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
5. 1. daļas 5. uzd. Pakāpju reizinājums (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
6. 1. daļas 6. uzd. Eksponentfunkcijas īpašības (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
7. 1. daļas 7. uzd. Eksponentvienādojuma sakņu eksistence (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
8. 1. daļas 8. uzd. Logaritmiskā nevienādība (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
9. 1. daļas 9. uzd. Trijstūri kubā (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
10. 1. daļas 10. uzd. Kuba tilpuma formula (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
11. 1. daļas 11. uzd. Kosinusu vērtības (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
12. 1. daļas 12. uzd. Trigonometriskais pamatvienādojums (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
13. 1. daļas 13. uzd. Vidējie procenti (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
14. 1. daļas 14. uzd. Plaknes un taisnes (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
15. 1. daļas 15. uzd. Maisījumu uzdevums (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. 1. daļas 16. uzd. Ceļa aprēķināšana (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
17. 1. daļas 17. uzd. Iracionāls vienādojums (2018)

Grūtības pakāpe: zema

2
18. 1. daļas 18. uzd. N-tās pakāpes sakne (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
19. 1. daļas 20. uzd. Konusa rādiuss (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
20. 1. daļas 21. uzd. Piramīdas tilpums (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
21. 1. daļas 22. uzd. Pagrieziens (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
22. 1. daļas 23. uzd. Kombinatorika ar skaitļiem (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
23. 1. daļas 24. uzd. Procenti (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
24. 1. daļas 25.uzd. Perimetrs (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
25. 2. daļas 1. uzd. Eksponentnevienādība (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
26. 2. daļas 2. uzd. Cilindra virsma (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
27. 2. daļas 3. uzd. Logaritmiskais vienādojums (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
28. 2. daļas 4. uzd. Trigonometriskie pārveidojumi (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
29. 2. daļas 5. uzd. Paralelograma diagonāle (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
30. 2. daļas 6. uzd. Varbūtība (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
31. 2. daļas 7. uzd. Trigonometriskās funkcijas grafiks (2018)

Grūtības pakāpe: augsta

6
32. 2. daļas 8. uzd. Vienādojumu sistēma (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
33. 2. daļas 9. uzd. Kustības uzdevums (2018)

Grūtības pakāpe: augsta

5
34. 2. daļas 10. uzd. Piramīda (2018)

Grūtības pakāpe: augsta

4
35. 3. daļas 1. uzd. Prizma (2018)

Grūtības pakāpe: augsta

7
36. 3. daļas 2. uzd. Virknes (2018)

Grūtības pakāpe: augsta

4
37. 3. daļas 3. uzd. Modulis (2018)

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. 1. daļas 1.-10. uzdevums (2018)

Grūtības pakāpe: zema

9
2. 1. daļas 11.-25. uzdevums (2018)

Grūtības pakāpe: zema

14
3. 2018. gada eksāmena 2. daļas algebras uzdevumi

Grūtības pakāpe: vidēja

27
4. 2018. gada eksāmena 2. daļas ģemetrijas uzdevumi

Grūtības pakāpe: augsta

18

Materiāli skolotājiem