Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

18p.
1. 2. daļas 2. uzd. Cilindra virsma (2018) 4p.
2. 2. daļas 5. uzd. Paralelograma diagonāle (2018) 3p.
3. 2. daļas 10. uzd. Piramīda (2018) 4p.
4. 3. daļas 1. uzd. Prizma (2018) 7p.