Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

27p.
1. 2. daļas 1. uzd. Eksponentnevienādība (2018) 3p.
2. 2. daļas 3. uzd. Logaritmiskais vienādojums (2018) 5p.
3. 2. daļas 8. uzd. Vienādojumu sistēma (2018) 4p.
4. 2. daļas 7. uzd. Trigonometriskās funkcijas grafiks (2018) 6p.
5. 2. daļas 9. uzd. Kustības uzdevums (2018) 5p.
6. 3. daļas 2. uzd. Virknes (2018) 4p.