ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"
Grūtības pakāpe:
1. 1. daļas 11. uzd. Kosinusu vērtības (2018) 1 p.
2. 1. daļas 12. uzd. Trigonometriskais pamatvienādojums (2018) 1 p.
3. 1. daļas 13. uzd. Vidējie procenti (2018) 1 p.
4. 1. daļas 14. uzd. Plaknes un taisnes (2018) 1 p.
5. 1. daļas 15. uzd. Maisījumu uzdevums (2018) 1 p.
6. 1. daļas 16. uzd. Ceļa aprēķināšana (2018) 1 p.
7. 1. daļas 18. uzd. N-tās pakāpes sakne (2018) 1 p.
8. 1. daļas 19. uzd. Funkcijas mazākā vērtība (2018) 1 p.
9. 1. daļas 20. uzd. Konusa rādiuss (2018) 1 p.
10. 1. daļas 21. uzd. Piramīdas tilpums (2018) 1 p.
11. 1. daļas 22. uzd. Pagrieziens (2018) 1 p.
12. 1. daļas 23. uzd. Kombinatorika ar skaitļiem (2018) 1 p.
13. 1. daļas 24. uzd. Procenti (2018) 1 p.
14. 1. daļas 25.uzd. Perimetrs (2018) 1 p.