Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14p.
1. 1. daļas 11. uzd. Kosinusu vērtības (2018) 1p.
2. 1. daļas 12. uzd. Trigonometriskais pamatvienādojums (2018) 1p.
3. 1. daļas 13. uzd. Vidējie procenti (2018) 1p.
4. 1. daļas 14. uzd. Plaknes un taisnes (2018) 1p.
5. 1. daļas 15. uzd. Maisījumu uzdevums (2018) 1p.
6. 1. daļas 16. uzd. Ceļa aprēķināšana (2018) 1p.
7. 1. daļas 18. uzd. N-tās pakāpes sakne (2018) 1p.
8. 1. daļas 19. uzd. Funkcijas mazākā vērtība (2018) 1p.
9. 1. daļas 20. uzd. Konusa rādiuss (2018) 1p.
10. 1. daļas 21. uzd. Piramīdas tilpums (2018) 1p.
11. 1. daļas 22. uzd. Pagrieziens (2018) 1p.
12. 1. daļas 23. uzd. Kombinatorika ar skaitļiem (2018) 1p.
13. 1. daļas 24. uzd. Procenti (2018) 1p.
14. 1. daļas 25.uzd. Perimetrs (2018) 1p.