Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. 1. daļas 1. uzd. Radiāni un grādi (2018) 1p.
2. 1. daļas 2. uzd. Logaritma definīcija (2018) 1p.
3. 1. daļas 4. uzd. Nevienādības atrisinājumi (2018) 1p.
4. 1. daļas 5. uzd. Pakāpju reizinājums (2018) 1p.
5. 1. daļas 6. uzd. Eksponentfunkcijas īpašības (2018) 1p.
6. 1. daļas 7. uzd. Eksponentvienādojuma sakņu eksistence (2018) 1p.
7. 1. daļas 8. uzd. Logaritmiskā nevienādība (2018) 1p.
8. 1. daļas 9. uzd. Trijstūri kubā (2018) 1p.
9. 1. daļas 10. uzd. Kuba tilpuma formula (2018) 1p.