ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"
Eksāmenā veicamo uzdevumu skaits, iegūstamo punktu skaits un paredzētais izpildes laiks:
 
Daļa
Uzdevumu skaits
Punktu skaits
Laiks (min)
1.
25
25
50
2. un 3.
 13
55
 190
 
Matemātikas eksāmenā nav paredzēts starpbrīdis.

Eksāmena 1. daļas uzdevumu risinājums netiek pārbaudīts un vērtēts. Katram 1. daļas uzdevumam atbilžu lapā ieraksta tikai atbildi. Punktu var iegūt tikai par pareizu atbildi, netiek novērtēta daļēji pareiza atbilde.
 
Eksāmenā 2. un 3. daļas uzdevumu atrisinājumos jāparāda pilna risinājuma gaita. Tikai atsevišķas darbības vien eksāmenā nenodrošina maksimāli iespējamo punktu skaitu. Ja skolēns uzdevumā ir uzrakstījis tikai atbildi, viņš var saņemt 1 punktu (ja to paredz uzdevuma kritēriji) vai 0 punktus.
 
Diemžēl portālā Uzdevumi.lv skolēns nevar iesniegt pilnu skaidrojumu, tāpēc rūpīgi jāizpēta atrisinājuma soļus, lai novērtētu sava risinājuma pareizību. Ievēro, ka uzdevumiem var būt dažādi risinājumi, Uzdevumi.lv tiek dots viens no iespējamiem risinājumiem.
 
Šeit var iepazīties ar 2018. gada matemātikas eksāmena darba lapām.