3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Par matemātikas eksāmenu 2018. gadā
2. Algebras formulas 12. klases matemātikas eksāmena formulas
3. Ģeometrijas formulas (eksāmena formulu lapa) 12.klases eksāmena formulu lapa (pēc jaunā standarta)

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzd. Radiāni un grādi (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Grādus izsaka radiānos. Atbilžu izvēle.
2. 1. daļas 2. uzd. Logaritma definīcija (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīst logaritma definīciju.
3. 1. daļas 3. uzd. Lieluma izteikšana no formulas (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izsaka prasīto lielumu no formulas. Kvadrātsakne.
4. 1. daļas 4. uzd. Nevienādības atrisinājumi (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pārbauda, kurš skaitlis der par nevienādības atrisinājumu.
5. 1. daļas 5. uzd. Pakāpju reizinājums (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto pakāpju reizinājuma likumu.
6. 1. daļas 6. uzd. Eksponentfunkcijas īpašības (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka funkcijas pieaugumu.
7. 1. daļas 7. uzd. Eksponentvienādojuma sakņu eksistence (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka, kuram eksponentvienādojumam nav sakņu.
8. 1. daļas 8. uzd. Logaritmiskā nevienādība (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izvēlas logaritmiskai nevienādībai atbilstošu nevienādību sistēmu.
9. 1. daļas 9. uzd. Trijstūri kubā (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot saskatīt taisnleņķa trijstūrus un regulārus trijstūrus, ko veido kuba virsotnes.
10. 1. daļas 10. uzd. Kuba tilpuma formula (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izprot, cik reižu izmainās tilpums, ja izmaina kuba šķautnes garumu.
11. 1. daļas 11. uzd. Kosinusu vērtības (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot salīdzināt kosinusu vērtības (pozitīvas, negatīvas un 0).
12. 1. daļas 12. uzd. Trigonometriskais pamatvienādojums (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atbilde radiānos. sin x=1 vai -1; cos x=1 vai -1.
13. 1. daļas 13. uzd. Vidējie procenti (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Vidējie procenti 12 mēnešos.
14. 1. daļas 14. uzd. Plaknes un taisnes (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka taišņu savstarpējo stāvokli.
15. 1. daļas 15. uzd. Maisījumu uzdevums (2018) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot izmantot skaitļu attiecību šķīduma pagatavošanai.
16. 1. daļas 16. uzd. Ceļa aprēķināšana (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina ceļa aprēķināšanas formulu. Prot reizināt skaitļu normālformas.
17. 1. daļas 17. uzd. Iracionāls vienādojums (2018) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Atrisina vienkāršu iracionālu vienādojumu.
18. 1. daļas 18. uzd. N-tās pakāpes sakne (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina n - tās pakāpes sakni no pakāpes.
19. 1. daļas 20. uzd. Konusa rādiuss (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot lietot Pitagora teorēmu (katetes aprēķināšana).
20. 1. daļas 21. uzd. Piramīdas tilpums (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. No tilpuma formulas izsaka aprēķina laukumu.
21. 1. daļas 22. uzd. Pagrieziens (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka pagrieziena leņķi.
22. 1. daļas 23. uzd. Kombinatorika ar skaitļiem (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka skaitļu izlašu skaitu.
23. 1. daļas 24. uzd. Procenti (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina skaitļa vērtību pēc procentu paaugstināšanas.
24. 1. daļas 25.uzd. Perimetrs (2018) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zīmējumā izprot nogriežņu vienādību.
25. 2. daļas 1. uzd. Eksponentnevienādība (2018) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atrisina eksponentnevienādību, lietojot pakāpju likumu un risinot lineāru nevienādību.
26. 2. daļas 2. uzd. Cilindra virsma (2018) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. No aksiālšķēluma aprēķina cilindra pamata laukumu un pilnas virsmas laukumu
27. 2. daļas 3. uzd. Logaritmiskais vienādojums (2018) 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Substitūcijas metode. Lieto log summas likumu.
28. 2. daļas 4. uzd. Trigonometriskie pārveidojumi (2018) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Atrod kopsaucēju, savelk līdzīgos, izmanto trigonometrisko pamatidentitāti un sin2x formulu.
29. 2. daļas 5. uzd. Paralelograma diagonāle (2018) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Lieto kosinusu teorēmu. Zina platā leņķa kosinusa vērtību.
30. 2. daļas 6. uzd. Varbūtība (2018) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina varbūtību. Izmanto kombinācijas. Zīmē.
31. 2. daļas 7. uzd. Trigonometriskās funkcijas grafiks (2018) 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Nosaka funkcijas nulles, intervālus, konstruē -f(x) grafiku.
32. 2. daļas 8. uzd. Vienādojumu sistēma (2018) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Eksponentvienādojums un lineārs vienādojums. Ievietošanas metode.
33. 2. daļas 9. uzd. Kustības uzdevums (2018) 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Daļveida vienādojuma sastādīšana. Apgriezienu skaits. ceļš
34. 2. daļas 10. uzd. Piramīda (2018) 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Pierādījuma uzdevums. Romba laukums. Sakarības taisnleņķa trijstūrī, trijstūra viduslīnija.
35. 3. daļas 1. uzd. Prizma (2018) 2. izziņas līmenis augsta 7 p. Prizmas eksistence, ja dots diagonāles leņķis ar sānu skaldni.
36. 3. daļas 2. uzd. Virknes (2018) 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Nosaka virknes locekļus un virkņu skaitu. Rekurences formula.
37. 3. daļas 3. uzd. Modulis (2018) 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Grafiskā metode.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1.-10. uzdevums (2018) 00:00:00 zema 9 p. Centralizētais matemātikas eksāmens 2018. gadā.
2. 1. daļas 11.-25. uzdevums (2018) 00:00:00 zema 14 p. Centralizētais matemātikas eksāmens 2018. gadā.
3. 2018. gada eksāmena 2. daļas algebras uzdevumi 00:00:00 vidēja 27 p.
4. 2018. gada eksāmena 2. daļas ģemetrijas uzdevumi 00:00:00 augsta 18 p.