Teorija

Uzdevumi

1. 1. daļas 1. uzd. Skaitļa normālforma

Grūtības pakāpe: zema

1
2. 1. daļas 2. uzd. Sin vērtība

Grūtības pakāpe: zema

1
3. 1. daļas 3. uzd. Eksponentvienādojums

Grūtības pakāpe: zema

1
4. 1. daļas 4. uzd. Nevienādības ekvivalenti pārveidojumi

Grūtības pakāpe: zema

1
5. 1. daļas 5. uzd. Funkcijas īpašības

Grūtības pakāpe: zema

1
6. 1. daļas 6. uzd. Divplakņu kakta leņķis

Grūtības pakāpe: zema

1
7. 1. daļas 7. uzd. Prizmas tilpums

Grūtības pakāpe: zema

1
8. 1. daļas 8. uzd. Lieluma izteikšana no formulas

Grūtības pakāpe: zema

1
9. 1. daļas 9. uzd. Varbūtība

Grūtības pakāpe: zema

1
10. 1. daļas 10. uzd. Logaritma īpašības

Grūtības pakāpe: zema

1
11. 1. daļas 11. uzd. Līdzīgie saskaitāmie

Grūtības pakāpe: zema

1
12. 1. daļas 12. uzd. Eksponentvienādojums

Grūtības pakāpe: zema

1
13. 1. daļas 13. uzd. Vektoru saskaitīšana, atņemšana

Grūtības pakāpe: zema

1
14. 1. daļas 14. uzd. Mediānas īpašība

Grūtības pakāpe: zema

1
15. 1. daļas 15. uzd. Pakāpes funkcijas grafiks

Grūtības pakāpe: zema

1
16. 1. daļas 16. uzd. Apgrozījuma pieaugums

Grūtības pakāpe: zema

1
17. 1. daļas 17. uzd. Trigonometrijas pamatidentitāte

Grūtības pakāpe: zema

1
18. 1. daļas 18. uzd. Pakāpe ar daļveida kāpinātāju

Grūtības pakāpe: zema

1
19. 1. daļas 19. uzd. Iracionāls vienādojums

Grūtības pakāpe: zema

1
20. 1. daļas 20. uzd. Konusa veidule

Grūtības pakāpe: zema

1
21. 1. daļas 21. uzd. Ievilktas un apvilktas riņķa līnijas rādiuss

Grūtības pakāpe: zema

1
22. 1. daļas 22. uzd. Homotētija

Grūtības pakāpe: zema

1
23. 1. daļas 23. uzd. Virknes n-tais loceklis

Grūtības pakāpe: zema

1
24. 1. daļas 24. uzd. Vienlieli laukumi

Grūtības pakāpe: zema

1
25. 1. daļas 25. uzd. Kombinatorikas reizināšanas likums

Grūtības pakāpe: zema

1
26. 2. daļas 1. uzd. Eksponentnevienādība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
27. 2. daļas 2. uzd. Prizmas virsmas laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
28. 2. daļas 3. uzd. Trigonometriskais vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
29. 2. daļas 4. uzd. Logaritmiskās funkcijas grafiks, īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

6
30. 2. daļas 5. uzd. Rotācijas ķermenis

Grūtības pakāpe: vidēja

5
31. 2. daļas 6. uzd. Uzdevums par kustību

Grūtības pakāpe: vidēja

5
32. 3. daļas 1. uzd. Pierādījuma uzdevums par virkni

Grūtības pakāpe: augsta

4
33. 3. daļas 2. uzd. Maksimālā laukuma noteikšana

Grūtības pakāpe: augsta

6

Testi

1. 1. daļas 1. -13. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

13
2. 1. daļas 14. -25. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

12
3. 2., 3. daļas algebras uzdevumi

Grūtības pakāpe: vidēja

24
4. 2., 3. daļas ģeometrijas uzdevumi

Grūtības pakāpe: vidēja

16

Materiāli skolotājiem