Teorija

Uzdevumi

1. 1. daļas 1. uzd. Eksponentvienādojums

Grūtības pakāpe: zema

1
2. 1. daļas 2. uzd. Radiānu pārveidošana par grādiem

Grūtības pakāpe: zema

1
3. 1. daļas 3. uzd. N - tās pakāpes sakne no decimāldaļas

Grūtības pakāpe: zema

1
4. 1. daļas 4. uzd. Izteikšana no formulas

Grūtības pakāpe: zema

1
5. 1. daļas 5. uzd. Ātruma mēru pārveidojumi

Grūtības pakāpe: zema

1
6. 1. daļas 6. uzd. Funkcijas pieaugums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. 1. daļas 7. uzd. Trigonometrisko funkciju vērtību apgabals

Grūtības pakāpe: zema

1
8. 1. daļas 8. uzd. Funkcijas monotonitāte

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. 1. daļas 9. uzd. Intervālu metode

Grūtības pakāpe: zema

1
10. 1. daļas 10. uzd. Steremetrijas pamati

Grūtības pakāpe: zema

1
11. 1. daļas 11. uzd. Patvaļīga trijstūra aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
12. 1. daļas 12. uzd. Cilindra sānu virsmas laukums

Grūtības pakāpe: zema

1
13. 1. daļas 13. uzd. Vektori

Grūtības pakāpe: zema

1
14. 1. daļas 14. uzd. Daudzstūra diagonāles

Grūtības pakāpe: zema

1
15. 1. daļas 15. uzd. Neatkarīgu notikumu reizinājuma varbūtība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. 1. daļas 16. uzd. Eksponenciāli procesi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. 1. daļas 17. uzd. Mediānas noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1
18. 1. daļas 18. uzd. Trigonometriskā pamatidentitāte

Grūtības pakāpe: zema

1
19. 1. daļas 19. uzd. Logaritma pamatidentitāte

Grūtības pakāpe: zema

1
20. 1. daļas 20. uzd. y=sinx funkcijas saknes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. 1. daļas 21. uzd. Rekurenti uzdota virkne

Grūtības pakāpe: zema

1
22. 1. daļas 22. uzd. Trijstūra prizmas tilpums

Grūtības pakāpe: zema

1
23. 1. daļas 23. uzd. Leņķi piramīdā

Grūtības pakāpe: zema

1
24. 1. daļas 24. uzd. Galīgu kopu šķēlums

Grūtības pakāpe: zema

0,4
25. 1. daļas 25. uzd. Kombinatorika

Grūtības pakāpe: vidēja

2
26. 2. daļas 1. uzd. Eksponentnevienādība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
27. 2. daļas 2. uzd. Regulāras četrstūra piramīdas tilpums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
28. 2. daļas 3. uzd. Eksponentfunkcijas grafiks

Grūtības pakāpe: vidēja

5
29. 2. daļas 4. uzd. Trigonometriskie pārveidojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

5
30. 2. daļas 5. uzd. Logaritmiskais vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

6
31. 2. daļas 6. uzd. Konusa virsma

Grūtības pakāpe: augsta

5
32. 3. daļas 1. uzd. Lineāras funkcijas sastādīšana

Grūtības pakāpe: augsta

5
33. 3. daļas 2. uzd. Vienādojumu sistēma

Grūtības pakāpe: augsta

5

Testi

1. 2021. g. eksāmena 1. daļas 1.-13. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

12
2. 2021. g. eksāmena 1. daļas 14.-25. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

12,4
3. 2021. g. eksāmena 2. daļas uzdevumi

Grūtības pakāpe: vidēja

29
4. 2021. g. eksāmena 3. daļas uzdevumi

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Materiāli skolotājiem