Eksāmena darba uzbūve

Eksāmena uzdevumi izstrādāti, ievērojot obligātā mācību satura apguves prasību indikatorus matemātikā. Izglītojamajiem saistoša ir arī 9.klases matemātikas eksāmena programma.
 
Eksāmena uzdevumi veidoti latviešu valodā. Darbam ir viens variants. Eksāmens sastāv no trim daļām.
 
Uzdevumu veidu īpatsvars eksāmena darbā
Uzdevumu veids
Uzdevumu
skaits
Punktu
skaits
Īpatsvars visā darbā,
%
Atbilžu izvēles (no četrām)
15
15
23
Īso atbilžu
10
10
15
Izvērsto atbilžu
8
40
62

Izpildes laiks
Daļa
Uzdevumu skaits
Laiks
1.
25
50 min
2. un 3.
8
120 min
 
Eksāmena vadītājs 50 minūtes pēc darba sākuma savāc 1. daļas atbilžu lapas.
Visa eksāmena laikā atļauts izmantot pirms eksāmena izsniegto formulu lapu.
 
Vērtēšanas kārtība
Pirmās daļas uzdevumos vērtē izglītojamo atbildes. Otrajā un trešajā daļā saskaņā ar izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem vērtē uzdevumu risinājumus un atbildes.

Izglītojamie atbildes raksta atbilžu lapās. Ieraksti atbilžu lapās jāveic katra uzdevuma atbildei paredzētajā vietā. Pēc eksāmena atbilžu lapas nosūta uz VISC, kur tās skenē un sagatavo vērtēšanai tiešsaistē.

Vērtēts tiek tikai atbilžu lapās rakstītais.
Ieraksti 1. daļas, 2. un 3. daļas darba lapās netiek vērtēti.

Izglītojamā iegūto punktu summu katrā daļā un iegūto punktu summu visā darbā izsaka procentuālajā novērtējumā.

Visi ieraksti 1. daļas atbilžu lapā, 2. un 3. daļas atbilžu lapās veicami tikai ar tumši zilu vai melnu pildspalvu. Veidojot vai papildinot zīmējumu vai funkcijas grafiku 2. un 3. daļas atbilžu lapās zīmuli nedrīkst lietot.

Pie izglītojamajiem un personām, kuras piedalās eksāmena nodrošināšanā, no brīža, kad viņiem ir pieejams eksāmena materiāls, līdz eksāmena norises beigām nedrīkst atrasties ierīces (planšetdators, piezīmjdators, viedtālrunis, viedpulkstenis u. c. saziņas un informācijas apmaiņas līdzekļi), kuras nav paredzētas Valsts pārbaudes darbu norises darbību laikos.