ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebras formulas eksāmena formulu lapā 12. klases matemātikas eksāmena formulas
2. Ģeometrijas formulas eksāmena formulu lapā 12. klases matemātikas eksāmena formulas
3. Par Matemātikas CE 12. klasei 2021. gadā

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzd. Eksponentvienādojums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Labajā pusē dots vesels skaitlis, kuru pārveido par pakāpi.
2. 1. daļas 2. uzd. Radiānu pārveidošana par grādiem 1. izziņas līmenis zema 1 p. Doti radiāni, kurus var pārveidot, izmantojot 30, 45 vai 60 grādus.
3. 1. daļas 3. uzd. N - tās pakāpes sakne no decimāldaļas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zemsaknes izteiksme 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; vai 0,6 pakāpes. Trešās, ceturtās vai piektās pakāpes sakne.
4. 1. daļas 4. uzd. Izteikšana no formulas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izsaka lielumu no formulas, kurā ir daļa
5. 1. daļas 5. uzd. Ātruma mēru pārveidojumi 1. izziņas līmenis zema 1 p. km/min pārveido par km/h.
6. 1. daļas 6. uzd. Funkcijas pieaugums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot noteikt no grafika funkcijas pieaugumu.
7. 1. daļas 7. uzd. Trigonometrisko funkciju vērtību apgabals 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izvēlas pareizo y=sinx vai y=cosx vērtību apgabalu.
8. 1. daļas 8. uzd. Funkcijas monotonitāte 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atpazīst augošas un dilstošas funkcijas pēc analītiskās izteiksmes.
9. 1. daļas 9. uzd. Intervālu metode 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izvēlas pareizo nevienādību, ja dots zīmējums
10. 1. daļas 10. uzd. Steremetrijas pamati 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pazīst taišņu savstarpējo novietojumu kubā.
11. 1. daļas 11. uzd. Patvaļīga trijstūra aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīst sinusa teorēmu.
12. 1. daļas 12. uzd. Cilindra sānu virsmas laukums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Dots rādiuss un augstums.
13. 1. daļas 13. uzd. Vektori 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nolasa vektorus regulārā sešstūrī. Prot vektorus saskaitīt.
14. 1. daļas 14. uzd. Daudzstūra diagonāles 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina izliekta n - stūra diagonāļu skaitu.
15. 1. daļas 15. uzd. Neatkarīgu notikumu reizinājuma varbūtība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāaprēķina trīs neatkarīgu notikumu varbūtība.
16. 1. daļas 16. uzd. Eksponenciāli procesi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Funkcija dota, ievieto sākotnējo masu un laiku.
17. 1. daļas 17. uzd. Mediānas noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Dati sakārtoti tabulā.
18. 1. daļas 18. uzd. Trigonometriskā pamatidentitāte 1. izziņas līmenis zema 1 p. Reizinātāju iznes pirms iekavām.
19. 1. daļas 19. uzd. Logaritma pamatidentitāte 1. izziņas līmenis zema 1 p. Logaritma pamatidentitātes lietošana, bez pārveidošanas.
20. 1. daļas 20. uzd. y=sinx funkcijas saknes 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka no grafika funkcijas nuļļu skaitu intervālā. Intervāls radiānos.
21. 1. daļas 21. uzd. Rekurenti uzdota virkne 1. izziņas līmenis zema 1 p. Katru nākošo iegūst, iepriekšējo reizinot ar n un atņemot k
22. 1. daļas 22. uzd. Trijstūra prizmas tilpums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pamatā taisnleņķa trijstūris.
23. 1. daļas 23. uzd. Leņķi piramīdā 1. izziņas līmenis zema 1 p. Lieto triju perpendikulu teorēmu
24. 1. daļas 24. uzd. Galīgu kopu šķēlums 1. izziņas līmenis zema 0,4 p. Kopas no skaitļiem. Nosaka skaitu.
25. 1. daļas 25. uzd. Kombinatorika 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Cik dažādus skaitļus var izveidot (dota arī 0)
26. 2. daļas 1. uzd. Eksponentnevienādība 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Vienādo bāzes, atrisina lineāru nevienādību.
27. 2. daļas 2. uzd. Regulāras četrstūra piramīdas tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Jāpapildina zīmējums. Dota apotēma un augstums. Pitagora teorēma
28. 2. daļas 3. uzd. Eksponentfunkcijas grafiks 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Zīmē y=2^x-a grafiku. Nosaka vērtību apgabalu, konstruē pretējās funkcijas grafiku, nosaka nevienādības atrisinājumu.
29. 2. daļas 4. uzd. Trigonometriskie pārveidojumi 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Vienkāršo izteiksmi. Aprēķina vērtību.
30. 2. daļas 5. uzd. Logaritmiskais vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Formula logaritms no reizinājuma. Substitūcijas metode.Uzdevumā mainās bāze.
31. 2. daļas 6. uzd. Konusa virsma 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Doti parametri - veidule un aksiālšķeluma virsotnes leņķis.
32. 3. daļas 1. uzd. Lineāras funkcijas sastādīšana 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Dota datu tabula. izveido funkciju un nosaka atsevišķas vērtības.
33. 3. daļas 2. uzd. Vienādojumu sistēma 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Palīgnezināmā izmantošana. Viens no trim ir parametriskais atrisinājums

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2021. g. eksāmena 1. daļas 1.-13. uzdevums 01:00:00 vidēja 12 p. 2021. g. matemātikas CE 1.-13. uzdevums.
2. 2021. g. eksāmena 1. daļas 14.-25. uzdevums 01:00:00 vidēja 12,4 p. 2021. g. matemātikas CE 14.-25. uzdevums.
3. 2021. g. eksāmena 2. daļas uzdevumi 01:00:00 vidēja 29 p. 2021. g. matemātikas CE 2. daļas uzdevumi.
4. 2021. g. eksāmena 3. daļas uzdevumi 01:00:00 vidēja 10 p. 2021. g. matemātikas CE 3 daļas uzdevumi.