Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebras formulas eksāmena formulu lapā 12. klases matemātikas eksāmena formulas
2. Ģeometrijas formulas eksāmena formulu lapā 12. klases matemātikas eksāmena formulas
3. Par Matemātikas CE 12. klasei 2021. gadā

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzd. Eksponentvienādojums Citi zema 1p. Labajā pusē dots vesels skaitlis, kuru pārveido par pakāpi.
2. 1. daļas 2. uzd. Radiānu pārveidošana par grādiem Citi zema 1p. Doti radiāni, kurus var pārveidot, izmantojot 30, 45 vai 60 grādus.
3. 1. daļas 3. uzd. N - tās pakāpes sakne no decimāldaļas Citi zema 1p. Zemsaknes izteiksme 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; vai 0,6 pakāpes. Trešās, ceturtās vai piektās pakāpes sakne.
4. 1. daļas 4. uzd. Izteikšana no formulas Citi zema 1p. Izsaka lielumu no formulas, kurā ir daļa
5. 1. daļas 5. uzd. Ātruma mēru pārveidojumi Citi zema 1p. km/min pārveido par km/h.
6. 1. daļas 6. uzd. Funkcijas pieaugums Citi vidēja 1p. Prot noteikt no grafika funkcijas pieaugumu.
7. 1. daļas 7. uzd. Trigonometrisko funkciju vērtību apgabals Citi zema 1p. Izvēlas pareizo y=sinx vai y=cosx vērtību apgabalu.
8. 1. daļas 8. uzd. Funkcijas monotonitāte Citi vidēja 1p. Atpazīst augošas un dilstošas funkcijas pēc analītiskās izteiksmes.
9. 1. daļas 9. uzd. Intervālu metode Citi zema 1p. Izvēlas pareizo nevienādību, ja dots zīmējums
10. 1. daļas 10. uzd. Steremetrijas pamati Citi zema 1p. Pazīst taišņu savstarpējo novietojumu kubā.
11. 1. daļas 11. uzd. Patvaļīga trijstūra aprēķināšana Citi zema 1p. Atpazīst sinusa teorēmu
12. 1. daļas 12. uzd. Cilindra sānu virsmas laukums Citi zema 1p. Dots rādiuss un augstums.
13. 1. daļas 13. uzd. Vektori Citi zema 1p. Nolasa vektorus regulārā sešstūrī. Prot vektorus saskaitīt.
14. 1. daļas 14. uzd. Daudzstūra diagonāles Citi zema 1p. Aprēķina izliekta n - stūra diagonāļu skaitu.
15. 1. daļas 15. uzd. Neatkarīgu notikumu reizinājuma varbūtība Citi vidēja 1p. Jāaprēķina trīs neatkarīgu notikumu varbūtība.
16. 1. daļas 16. uzd. Eksponenciāli procesi Citi vidēja 1p. Funkcija dota, ievieto sākotnējo masu un laiku.
17. 1. daļas 17. uzd. Mediānas noteikšana Citi zema 1p. Dati sakārtoti tabulā.
18. 1. daļas 18. uzd. Trigonometriskā pamatidentitāte Citi zema 1p. Reizinātāju iznes pirms iekavām.
19. 1. daļas 19. uzd. Logaritma pamatidentitāte Citi zema 1p. Logaritma pamatidentitātes lietošana, bez pārveidošanas.
20. 1. daļas 20. uzd. y=sinx funkcijas saknes Citi vidēja 1p. Nosaka no grafika funkcijas nuļļu skaitu intervālā. Intervāls radiānos.
21. 1. daļas 21. uzd. Rekurenti uzdota virkne Citi zema 1p. Katru nākošo iegūst, iepriekšējo reizinot ar n un atņemot k
22. 1. daļas 22. uzd. Trijstūra prizmas tilpums Citi zema 1p. Pamatā taisnleņķa trijstūris.
23. 1. daļas 23. uzd. Leņķi piramīdā Citi zema 1p. Lieto triju perpendikulu teorēmu
24. 1. daļas 24. uzd. Galīgu kopu šķēlums Citi zema 0,4p. Kopas no skaitļiem. Nosaka skaitu.
25. 1. daļas 25. uzd. Kombinatorika Citi vidēja 2p. Cik dažādus skaitļus var izveidot (dota arī 0)
26. 2. daļas 1. uzd. Eksponentnevienādība Citi vidēja 4p. Vienādo bāzes, atrisina lineāru nevienādību.
27. 2. daļas 2. uzd. Regulāras četrstūra piramīdas tilpums Citi vidēja 4p. Jāpapildina zīmējums. Dota apotēma un augstums. Pitagora teorēma
28. 2. daļas 3. uzd. Eksponentfunkcijas grafiks Citi vidēja 5p. Zīmē y=2^x-a grafiku. Nosaka vērtību apgabalu, konstruē pretējās funkcijas grafiku, nosaka nevienādības atrisinājumu.
29. 2. daļas 4. uzd. Trigonometriskie pārveidojumi Citi vidēja 5p. Vienkāršo izteiksmi. Aprēķina vērtību.
30. 2. daļas 5. uzd. Logaritmiskais vienādojums Citi vidēja 6p. Formula logaritms no reizinājuma. Substitūcijas metode.Uzdevumā mainās bāze.
31. 2. daļas 6. uzd. Konusa virsma Citi augsta 5p. Doti parametri - veidule un aksiālšķeluma virsotnes leņķis.
32. 3. daļas 1. uzd. Lineāras funkcijas sastādīšana Citi augsta 5p. Dota datu tabula. izveido funkciju un nosaka atsevišķas vērtības.
33. 3. daļas 2. uzd. Vienādojumu sistēma Citi augsta 5p. Palīgnezināmā izmantošana. Viens no trim ir parametriskais atrisinājums