ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebras formulas eksāmena formulu lapā 12. klases matemātikas eksāmena formulas
2. Ģeometrijas formulas eksāmena formulu lapā 12. klases matemātikas eksāmena formulas
3. Par matemātikas eksāmenu 2020. g.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzd. Skaitļa normālforma 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izteikt doto attālumu kā skaitli normālformā.
2. 1. daļas 2. uzd. Sin vērtība 1. izziņas līmenis zema 1 p. Noteikt leņķa sinusa vērtību
3. 1. daļas 3. uzd. Eksponentvienādojums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Noteikt eksponentvienādojuma sakni.
4. 1. daļas 4. uzd. Nevienādības ekvivalenti pārveidojumi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Veikt nevienādības ekvivalentus pārveidojumus.
5. 1. daļas 5. uzd. Funkcijas īpašības 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pēc funkcijas grafika noteikt dilšanas, augšanas intervālus un vienādzīmju intervālus.
6. 1. daļas 6. uzd. Divplakņu kakta leņķis 1. izziņas līmenis zema 1 p. Noteikt divplakņu kakta leņķi trīsstūra prizmai.
7. 1. daļas 7. uzd. Prizmas tilpums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Noteikt prizmas tilpuma izmaiņas, ja n reizes palielina šķautnes garumu
8. 1. daļas 8. uzd. Lieluma izteikšana no formulas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izteikt mainīgo no formulas.
9. 1. daļas 9. uzd. Varbūtība 1. izziņas līmenis zema 1 p. Noteikt varbūtību notikumam, kas satur 3 neatkarīgus mēģinājumus.
10. 1. daļas 10. uzd. Logaritma īpašības 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķināt izteiksmes vērtību, lietojot logaritmu īpašību.
11. 1. daļas 11. uzd. Līdzīgie saskaitāmie 1. izziņas līmenis zema 1 p. Saskaitīt līdzīgos saskaitāmos (cosx+cosx).
12. 1. daļas 12. uzd. Eksponentvienādojums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jānosaka, kuram no eksponentvienādojumiem nav sakņu.
13. 1. daļas 13. uzd. Vektoru saskaitīšana, atņemšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Noteikt vektoru summas/starpības vektoru.
14. 1. daļas 14. uzd. Mediānas īpašība 1. izziņas līmenis zema 1 p. Noteikt kādos trijstūros mediāna sadala doto trijstūri.
15. 1. daļas 15. uzd. Pakāpes funkcijas grafiks 1. izziņas līmenis zema 1 p. Noteikt atbilstošo pakāpes funkcijas grafiku.
16. 1. daļas 16. uzd. Apgrozījuma pieaugums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Noteikt uzņēmuma apgrozījuma pieaugumu.
17. 1. daļas 17. uzd. Trigonometrijas pamatidentitāte 1. izziņas līmenis zema 1 p. Noteikt tādas izteiksmes vērtību, kas satur trigonometrijas pamatidentitāti.
18. 1. daļas 18. uzd. Pakāpe ar daļveida kāpinātāju 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķināt vērtību pakāpei ar daļveida kāpinātāju.
19. 1. daļas 19. uzd. Iracionāls vienādojums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķināt iracionāla vienādojuma sakni.
20. 1. daļas 20. uzd. Konusa veidule 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķināt konusa veidules garumu, ja dots pamata rādiuss un augstums.
21. 1. daļas 21. uzd. Ievilktas un apvilktas riņķa līnijas rādiuss 1. izziņas līmenis zema 1 p. Noteikt ievilktas, apvilktas riņķa līnijas rādiusus, ja dots augstums.
22. 1. daļas 22. uzd. Homotētija 1. izziņas līmenis zema 1 p. Noteikt homotētiska (līdzīga) trijstūra laukumu, ja dota malu attiecība.
23. 1. daļas 23. uzd. Virknes n-tais loceklis 1. izziņas līmenis zema 1 p. Noteikt virknes 3. locekli, ja dota rekurences formula.
24. 1. daļas 24. uzd. Vienlieli laukumi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Noteikt nogriežņa garumu kvadrātā, kas sadalīts vienlielos laukumos.
25. 1. daļas 25. uzd. Kombinatorikas reizināšanas likums 1. izziņas līmenis zema 1 p. No dotajiem cipariem izveidot divciparu/trīsciparu skaitļus un noteikt skaitu.
26. 2. daļas 1. uzd. Eksponentnevienādība 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Atrisināt eksponentnevienādību.
27. 2. daļas 2. uzd. Prizmas virsmas laukums 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Aprēķināt trijstūra prizmas pilnas virsmas laukumu.
28. 2. daļas 3. uzd. Trigonometriskais vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Atrisināt trigonometrisko vienādojumu, izmantojot sadalīšanu reizinātājos.
29. 2. daļas 4. uzd. Logaritmiskās funkcijas grafiks, īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Konstruēt logaritmiskās funkcijas grafiku, nolasīt informāciju.
30. 2. daļas 5. uzd. Rotācijas ķermenis 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Noteikt rotācijas ķermeni, noteikt tā tilpumu.
31. 2. daļas 6. uzd. Uzdevums par kustību 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Noteikt 2 tūristu ātrumus kustības uzdevumā.
32. 3. daļas 1. uzd. Pierādījuma uzdevums par virkni 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Pierādīt nosacījumus par doto virkni.
33. 3. daļas 2. uzd. Maksimālā laukuma noteikšana 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Noteikt maksimālo sānu virsmas laukumu paralēlskaldnim, ja dots perimetrs un tilpums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. -13. uzdevums 01:00:00 vidēja 13 p. Matemātikas CE 1.daļas 1.-13.uzdevums.
2. 1. daļas 14. -25. uzdevums 01:00:00 vidēja 12 p. Matemātikas CE 1.daļas 14.-25.uzdevums.
3. 2., 3. daļas algebras uzdevumi 01:00:00 vidēja 24 p. Matemātikas CE 2., 3.daļas algebras uzdevumi.
4. 2., 3. daļas ģeometrijas uzdevumi 01:00:00 vidēja 16 p. Matemātikas CE 2., 3.daļas ģeometrijas uzdevumi.