Grūtības pakāpe:
20:00:00

Visi uzdevumi:

12p.
1. 1.daļas 14. uzd. Taisnes un plaknes perpendikularitāte (2019) 1p.
2. 1.daļas 15. uzd. Relatīvais biežums (2019) 1p.
3. 1.daļas 16. uzd. Reizināšana ar skaitļiem normālformā (2019) 1p.
4. 1.daļas 17. uzd. Kombinatorika (2019) 1p.
5. 1.daļas 18. uzd. Kvadrātfunkcijas mazākā vērtība (2019) 1p.
6. 1.daļas 19. uzd. Funkcijas un argumenta pieaugums (2019) 1p.
7. 1.daļas 20. uzd. Lodes virsmas laukums (2019) 1p.
8. 1.daļas 21. uzd. Kuba leņķa noteikšana 1p.
9. 1.daļas 22. uzd. Riņķim apvilkta trapece (2019) 1p.
10. 1.daļas 23. uzd. Piramīdas tilpums (2019) 1p.
11. 1.daļas 24. uzd. Funkcijas vērtība (2019) 1p.
12. 1.daļas 25. uzd. Procenti (2019) 1p.